Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ПЕРЕДМОВА

Вступні іспити з географії абітурієнти складають переважно при вступі на географічні та економічні спеціальності вищих навчальних закладів. Крім того, деякі навчальні заклади і факультети природничого чи гуманітарного профілю, наприклад геологічні, міжнародних відносин, міжнародного туризму тощо, періодично теж вводять вступні іспити з географії. їх завдання — відбір для навчання найбільш підготовлених і ерудованих випускників середніх загальноосвітніх шкіл. Географія в цьому відношенні є ідеальною дисципліною для перевірки загального інтелектуального рівня абітурієнтів, оскільки містить комплексні знання.

Вступний іспит з географії, як і з інших предметів, проводиться за програмою для вступників до вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти (подається в цьому посібнику). Дане видання найповніше враховує сучасний етап розвитку географії і практично є оглядом усіх знань, які одержує з географії учень протягом навчання в середній загальноосвітній школі. В географії, особливо в її економіко — географічному секторі відбуваються постійні зміни. Виникають нові держави, формуються і розпадаються міждержавні утворення, одні регіони занепадають, а інші починають швидко розвиватися тощо. Все це в максимально можливому вигляді знайшло відображення в даному посібнику на момент його написання.

Автори свідомо вирішили не включати до посібника контрольні запитання, завдання і вправи. Приймаючи упродовж багатьох років вступні іспити з географії у різних вищих навчальних закладах нашої країни, ми пересвідчилися, що вони часто-густо сприймаються абітурієнтами як запитання білетів. Тому, побачивши в екзаменаційних білетах зовсім інші запитання, абітурієнти в багатьох випадках виявляються психологічно не готовими до миттєвої перебудови в умовах стресової ситуації. Автори вважають, що абітурієнт мусить бути готовий до будь-якого запитання білетів, у тому числі й додаткових, заданих екзаменаторами в процесі відповіді в усній формі.

Абітурієнтам необхідно пам'ятати, що усний іспит з географії передбачає виявлення знань і уміння показати необхідні об'єкти, явища, процеси на стінних географічних картах різного змісту, що знаходяться в аудиторії. (Складаючи письмовий вступний іспиту з географії, вони в більшості випадків працюють з контурними картами, на які наносять необхідні об'єкти). Тому абітурієнт повинен вільно орієнтуватися за географічними картами. Реальний іспит з географії відбувається з використанням стінних фізичних, економічних і політико — адміністративних карт. Отже, працюючи з даним посібником, необхідно постійно знаходити згадані в ньому об'єкти і явища на картах географічного атласу.

Для того, щоб підготуватися до усного чи письмового іспиту з географії при вступі до вищих навчальних закладів, необхідно:

опанувати конкретний матеріал даного посібника, постійно знаходячи згадувані в ньому географічні об'єкти і явища на картах атласу;

засвоїти необхідний мінімум географічної номенклатури і цифрових даних;

вміти вільно орієнтуватися за фізичними, економічними та політико — адміністративними картами різного масштабу і змісту. Швидко знаходити на них різні об'єкти;

знати особливості й закономірності взаємодії природи і суспільства, її наслідки та регіональні відміни;

добре знати природу, населення, господарство, соціально-економічні й екологічні проблеми, особливості територіальної диференціації своєї країни, її роль і місце серед інших країн Європи і світу;

знати сучасні міжнародні події та проблеми, їхні регіональні особливості, розміщення та характер соціально-економічного розвитку найбільших країн світу та їх об'єднань;

вміти складати комплексні фізико - та економіко — географічні характеристики певних територій, їхні порівняльні характеристики;

виробляти в собі здатність, на основі матеріалу посібника, чітко і логічно давати послідовні короткі відповіді на поставлені запитання, супроводжуючи їх показом найважливіших географічних об'єктів на карті.