ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

11.3. Особливості геологічної будови території України

На території України поширені геологічні породи різного віку: від найдавніших, архейських, до сучасних, четвертинних. Це відображено на геологічній карті. Вивчаючи геологічну будову, відшукайте на карті ареали, згадуваних у тексті порід, запам'ятовуйте, яким кольором вони відображені та якими індексами позначаються. Легенда до цієї карти складена за геохронологічним (стратиграфічним) принципом. Для кращого усвідомлення послідовності утворення й залягання гірських порід щоразу з'ясовуйте їхнє положення в системі геологічних ер та поділу їх на періоди. Найдавніші породи виявлено в межах Українського докембрійського щита, складеного породами осадово-метаморфічного походження. Це — архейські граніти, гнейси, пегматити, гранодіорити. Архейські породи, що їх називають ультрабазитами, на думку геологів, утворилися 3,7 млрд. років тому. Породи протерозойської е ри є осадово-метаморфічними. Вони поширені на Овруцькому кряжі: кварцити, сланці, пісковики; в районі Коростеня — це лабрадорити, габро, коростенські граніти; у Приазов'ї — граніти, сієніти.

Цікаві факти.

Повз м. Житомир тече річка Тетерів, на лівому березі якої височить скеля Чацького, а на правому — гранітні скелі Чотири Брати. Скеля Чацького нагадує лицаря, одягненого в лати, має ширину 120 м., підноситься над водою на 30 м. Чотири Брати — це чотири виступи, що піднімаються у вигляді 10-метрових велетнів над руслом Тетерева. Самі скелі — граніти житомирського типу, чий вік сягає протерозою. Ці граніти -світло-сірого кольору, масивні, дрібной середньозернисті. Гранітні скелі Чацького і Чотири Брати мають значну пізнавальну та естетичну цінність.

У Костопільському районі на правому березі річки Горинь у кар'єрі Іванова Долина спостерігаються базальти — чорні кристалічні породи, що утворюють призматичні стовпи висотою до 30 м. їхній вік — верхньопротерозойський (ріфейський). У кар'єрі трапляються різноманітні мінерали (самородна мідь, кварц, халцедон, кальцит, малахіт, лазурит та ін.). Базальтові утворення в Івановій Долині — унікальне природне явище. Водночас базальт є чудовим матеріалом для спорудження доріг, сировиною для кам'яного лиття тощо.

Породи кембрійського періоду спостерігаються у відслоненнях Придністров'я, поширені в межах Волинського Полісся. Це піски, пісковики, сині глини, алевроліти.

Породи ордовицького і силурійського періодів поширені в долині Дністра. Вони представлені карбонатними пісковиками, вапняками. В долині Дністра в межах Волинської височини, Дніпровсько-Донецької западини залягають породи девонського періоду — доломіти, сланці, пісковики. У межах Галицько-Волинської западини, Донецької височини поширені кам'яновугільні відклади, представлені сланцями з прошарками кам'яного вугілля, пісковиками, алевролітами.

Відклади пермського віку поширені в Дніпровсько-Донецькій западині на Донбасі. Це різноколірні глини, доломіти, вапняки, гіпси. Тріасові та юрські відклади відслонюються в Кримських горах, покривають Воронізький кристалічний масив у Дніпровсько-Донецькій западині та ін.

Породи крейдового періоду поширені на Волино-Подільській плиті, в Галицько-Волинській западині, на схилах Воронізького масиву, в Українських Карпатах і передгір'ях Криму. Вони представлені пісками, пісковиками і глинами, мергелями. Неогенові відклади поширені на значних територіях як платформної частини України, так і в Передкарпатті, у Криму. Особливо потужною є їхня товща в Причорноморській западині, де наявні вапняки, піски, пісковики, глини та ін.

Повсюдне поширення мають четвертинні (антропогенові) відклади. Саме вони вкривають давніші породи і відслонюються в кар'єрах, долинах річок, балках та ярах. Вони неоднакові за генезисом (походженням) та віком. На карті четвертинних (антропогенових) відкладів вирізняються: 1) морські та лиманно-морські; 2) льодовикові та водно-льодовикові; 3) еолово-делювіальні та елювіально-делювіальні; 4) алювіальні; 5) делювіальні. Уважно вивчіть карту четвертинних відкладів. Вони відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні, формуванні особливостей фізико-географічних регіонів і ландшафтів, в них зосереджено ресурси будівельних матеріалів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити