Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

11.4. Палеогеографічні умови

Розвиток і поширення геологічних порід, корисних копалин, будова низовин, височин і гір, розташованих на території України, мають певні закономірності, що пов'язані з тривалою та складною історією геологічного розвитку земної кори, змінами палеогеографічних умов у різні періоди, характеру неотектонічних рухів. Про ці зміни можна судити, вивчаючи склад, літологію порід, їхні потужність, послідовність і характер залягання, рештки тварин і рослин. Послідовність етапів змін палеогеографічних умов простежуйте за геохронологічною таблицею, геологічною картою та легендою до неї.

Як же змінювалися палеогеографічні умови на території України? За архейської ери тут в умовах геосинклінального режиму відбувалися горотворчі процеси, вулканізм і впливи магматичних порід, процеси вивітрювання і метаморфізації гірських порід. Як гадають, наприкінці архейської ери на території нинішньої України були гори. За протерозойської ери земна кора була неспокійною, окремі її ділянки опускалися й піднімалися.

У ріфей-палеозойський, кембрійський, девонський, кам'яновугільний періоди моря вкривали Волинь, Поділля, Карпати, Дніпровсько-Донецьку западину. Через рухи земної кори глибина та розміри морів були неоднаковими. Так, на межі кембрійського та ордовицького періодів територія піднімалася, а в девонський і силурійський періоди сталось опускання, і площі морів збільшилися. Великі простори займали моря і в кам'яновугільний період.

Теплий сухий клімат девонського періоду сприяв формуванню родовищ нафти і солі. Вологий субтропічний клімат кам'яновугільного періоду був сприятливий для утворення запасів вугілля в Донецькому басейні, Галицько-Волинській западині. Завдяки гороутворенням у герцинський час територія України являла собою низовини й височини, мілководні моря вкривали Дніпровсько-Донецьку западину і Донецьку складчасту область. У мезозої на території України були значні морські трансгресії. У юрський період в Криму, Чорноморській западині, Донецькій складчастій області проявився інтенсивний вулканізм. Значна потужність крейдових відкладів у тектонічних западинах, Українських Карпатах і Кримських горах свідчить про їх накопичення в умовах теплого й вологого клімату у крейдовому періоді. Відтоді більша частина території України стала суходолом.

Фізико-географічні умови змінились у кайнозої. Рівнинна платформна частина України в палеогені неодноразово покривалася морями. На середину палеогену випадає максимальна морська трансгресія. Тоді на півдні Східноєвропейської платформи тільки Український щит і західна частина Подільської височини були острівним суходолом. На місці сучасних Карпат і Кримських гір були геосинкліналі, де відбувалися інтенсивні тектонічні рухи. Завдяки їм утворилися складчасті структури Кримських гір за кіммерійського віку та Карпати за альпійського віку. У неогені відбулося загальне підняття платформної частини території, її поверхня мала вигляд слаборозчленованої рівнини. Моря вкривали територію Волино-Поділля і схід Причорноморської западини. А вздовж тодішньої берегової лінії в південно-західній частині морського басейну утворилися берегові рифи, представлені в сучасному рельєфі вапняковим пасмом Товтрами.

У кліматичних умовах неогену, що змінювалися від субтропічних до помірних, утворилися поклади нафти, горючих газів, бурого вугілля, калійних солей та інших корисних копалин. У палеогені тут переважали ландшафти тропічного й субтропічного типів. У неогеновий період (понад 2 млн. років тому) ландшафти України були подібні до лісостепових краєвидів, нагадували сучасні савани. Подібна до сучасної структура зональності на території України почала проявлятися наприкінці неогену і на початку антропогену.

В антропогені на території України переважав суходіл, відбувалися коливні рухи земної кори, клімат мав тенденцію до похолодання. В її північній частині було материкове зледеніння. Тоді сформувалися континентальні відклади: водно-льодовикові, льодовикові, лесові, еолові, алювіальні, озерні. Потужність товщі антропогенових відкладів коливається від 0 до 100 м., а в середньому вона становить 10—20 м.

В антропогені на території України розвинулися річкові ландшафти, сформувалася близька до сучасної зональність ландшафтів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити