Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

11.6. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин

11.6.1. Паливні корисні копалини

На території України знаходяться Донецький і Львівсько-Волинський кам'яновугільні та Дніпровський буровугільний басейни. Донецький басейн у межах України (Великий Донбас) має площу понад 50 тис. км2. Тут діяли до 300 шахт, а щорічно видобувалося майже 200 млн. т. вугілля: коксівного, газового, антрациту. Донецький басейн залишається одним з основних у вугільній промисловості. Запаси вугілля оцінюються в 109,0 млрд. т у шарах потужністю 0,6—1,2 м., що розробляються. З 1949 р. освоюється Західний Донбас — вугленосний район із прогнозованими запасами 24,45 млрд. т. Зараз у Донбасі розвідано більш як сто дільниць, де запаси вугілля оцінюються у 12 млрд. т.

Львівсько-Волинський басейн має площу близько 10 000 км2. Максимальна товща кам'яновугільних шарів 2,8 м., вугілля сірчане. За рік видобувається в середньому 15 млн. т вугілля, воно використовується як енергетична сировина і для коксування. Звичайним шахтним способом тут можна добувати лише 30% запасів вугілля. Тому необхідно розширювати видобування через підземну газифікацію в районах із малопотужними шарами вугілля.

Дніпровський басейн має площу майже 150 тис. км2. Його родовища знаходяться в Кіровоградській, Дніпропетровській і Житомирській областях. Загальні розвідані запаси бурого вугілля оцінюються в 6,0 млрд. т. Родовища бурого вугілля відомі також у Полтавській та Харківській областях, у Придністров'ї, Передкарпатті й Закарпатті.

Родовища горючих сланців наявні в Українських Карпатах, на Поділлі, в Кіровоградській області, де запаси Бовтиського родовища перевищують 3,5 млрд. т. Торфовища знаходяться переважно на Поліській низовині, в річкових долинах.

За останні роки в Україні виявлено до 150 нових нафтових, нафтогазових, газоконденсатних і газових родовищ. Родовища нафти й газу зосереджені в трьох геологічних областях: Карпатській, Дніпровсько-Донецькій, Кримсько-Причорноморській.

Карпатська нафтова область охоплює родовища Передкарпаття,

Українські Карпати й Закарпаття. Більшість нафтових і газових родовищ знаходяться у Львівській та Івано-Франківській областях і тяжіють до Передкарпатського прогину. Тут виявлено близько 30 родовищ газу, та багато з них унаслідок тривалої експлуатації майже повністю вичерпані. Найбільшими нафтовими родовищами є Долинське, Бориславське. Газові родовища Закарпаття промислового значення не мають.

Понад 80% видобутих нафти і газу припадає на Дніпровсько-Донецьку нафтогазоносну область. Найбільшими родовищами газу є Шебелинське, Західнохрестищенське та Єфремівське (сумарні запаси перевищують 970 млрд. м3). Найбільшими нафтовими родовищами є Леляківське, Гнідинцівське, Глинсько-Розбишівське, які дали більше 70% нафти, добутої в цій провінції.

Кримсько-Причорноморська нафтогазоносна область охоплює Причорноморську западину з Кримським півостровом, Азовське й Чорне моря. В ній розвідано більш як 60 родовищ нафти і газу. Вчені — геологи й розвідники вважають перспективними на газ і нафту глибинні ділянки земної кори та підводні надра Чорного моря. Увагу привертають і райони Дніпровсько-Донецької западини з глибинними розломами. Саме тут у 1989—1991 pp. виявлено 12 промислових родовищ нафти і газу в Сумській, Харківській та Луганській областях; нафта й газ знаходяться на глибині 3,0—3,5 км. У підводних надрах Чорного моря є умови для виникнення ділянок з газогідратоутворенням на глибинах 700—750 м. На ділянках із глибинами 300—350 м. є умови для утворення сумішей вуглеводних газів. Про можливість їх видобутку свідчить досвід розвідки нафти й газу в Австралії, Іспанії, Новій Зеландії, Норвегії, Франції, СІЛА та інших країнах. На думку прихильників небіологічного походження нафти і газу, перспективним залишається найстаріший (за часом відкриття і експлуатації) в Україні Карпатський нафтовидобувний регіон. Така смуга простягається від родовищ нафти біля Коханівки, Судової Вишні у Львівській області до родовищ Лопушної й Таталова в Івано-Франківській області.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити