ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

11.6. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин

11.6.2. Рудні корисні копалини

Україна має поклади залізних і марганцевих руд, на основі яких розвивається її чорна металургія. Рудні концентрати вивозять і до інших країн. Розвідані запаси залізних руд становлять 1/3 від запасів колишнього СРСР, а видобуток — близько половини. В Україні освоєно 35 родовищ залізних руд осадового та метаморфічного походження. Багаті промислового значення залізні руди поширені в Криворізькому басейні, Кременчуцькому та Білозірському залізорудних районах.

Криворізький залізорудний басейн — один із найбільших залізорудних басейнів світу, за сумарними запасами він є другим після КМА. Залізні руди тут добувалися ще скіфами у V—IV ст. до н. е. У Кривбасі діяло 17 шахт, 10 кар'єрів і 5 гірничо-збагачувальних комбінатів. Криворізький басейн тяжіє до центральної частини Українського щита і має площу близько 300 км2. Основне промислове значення мають магнетитові й залізисті кварцити, завдяки збагаченню яких отримується концентрат із умістом заліза 65%. Руди з умістом заліза 40—70% розпросторені на Саксаганському (Головному) рудному полі, де зосереджено до 90% запасів залізних руд басейну. А взагалі в Кривбасі відомо до 300 родовищ багатих залізних руд, розвідані запаси сягають 18 млрд. т. Зараз видобування залізних руд ведеться вже на глибині 1000 м. До 2000 р. глибина їх видобування досягне 1500 м, однак єдиним перспективним районом на багаті залізні руди є Саксаганське рудне поле.

Кременчуцький залізорудний район прилягає до північно-східного схилу Українського щита. Вміст заліза в рудах становить 27—40%. Розвідані запаси магнетитових кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії оцінюються в 4 млрд. т.

Білозірський залізорудний район тягнеться смугою завширшки 20 км. і завдовжки 65 км. уздовж південного схилу Українського щита. Залізні руди представлені залізистими і магнетитовими кварцитами. В багатих рудах уміст заліза 58—61%. За запасами багатих залізних руд цей район є одним із найбільших після Кривбасу. Одначе значна глибина залягання залізних руд зумовлює їх видобування шахтним способом.

Керченський залізорудний басейн об'єднує родовища еолітових бурих залізняків із вмістом заліза до 40% . їх запаси становлять 1,8 млрд. т. Геологи вважають, що перспективним на залізну руду є Азовське море, яке знаходиться в центрі Азово-Чорноморської залізорудної провінції.

Нікопольський марганцеворудний басейн — основна база чорної металургії; охоплює Зеленодільське, Орджонікідзевське, Марганцівське й Токмацьке родовища. Вміст марганцю в окисних рудах становить 25—30%, а загальні запаси руди перевищують 2 млрд. т.

Унікальні родовища титанових руд розробляються в Житомирській області. В нашій державі є родовища кольорових металів, а також хрому, кобальту, нікелю, ванадію, молібдену, міді, свинцю, цинку, алюмінію, ртуті, олова та ін. У межах Кіровоградського металогенічного регіону трапляються рудопрояви вольфраму, апатиту, урану, вісмуту, танталу, ніобію, рідкоземельних елементів, золота.

Упродовж тривалого часу в Україні золота не видобували. Тепер геологи відкрили його родовища на Українському щиті, де закладено розвідувально-експлуатаційні шахти. Промислове видобування золота можливе на великих родовищах у таких золоторудних районах, як Придніпровський, Земнокам'яний, Кіровоградський, Донецький, Закарпатський. Одним із відомих є Мужіївське родовище, де золото вже видобувається.

В Україні є декілька уранорудних районів (Кіровоградський, Центральноукраїнський з Ватутінським рудним полем, Побузький). Уранову руду видобувають і переробляють п'ять підприємств, але замкненого циклу з виробництва ядерного палива, на жаль, поки що не створено.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити