ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

14. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

14.2. Земельні ресурси

Земельні ресурси — це землі, що використовуються або можуть бути використані для сільського чи лісового господарства, містобудівництва та ін. В Україні сільськогосподарські вгіддя становлять 70% площі усіх земель; серед них орні землі — в середньому 55% , а в окремих областях — більш як 80% . Більше половини всіх сільськогосподарських угідь і 60% орних земель складають чорноземні ґрунти.

Україна відзначається надвисоким рівнем господарської освоєності. А втім, співвідношення в різних природних зонах неоднакове. В зоні мішаних лісів сільськогосподарська освоєність менша, ніж у лісостеповій та степовій зонах. Але в цій зоні знаходиться 25,5% сіножатей і пасовищ, 40% лісів України. Розораність земель у лісостеповій зоні — майже 70%. Найвищою є сільськогосподарська освоєність степової зони — понад 80%, тут найбільш поширене зрошення. В Українських Карпатах великі площі — під лісами, луками; ділянки з орними землями поширені в передгір'ях, міжгірських улоговинах і долинах річок. У Кримських горах висока лісистість, тому орних земель небагато.

За категоріями землі України розподіляються так (таблиця 7). Найбільші площі — під землями сільськогосподарського призначення. У населених пунктах 80% земель — це присадибні ділянки. Землі під водою становлять 3,9% території — водосховища на річках, ставки. В Україні збільшуються площі меліорованих земель.

Раціональне використання земельних ресурсів потребує запобігання несприятливим фізико-географічним процесам (ерозії, перезволоженості, повторному засоленню, посушливості, солонцюватості та ін.).

Категорії земель України (станом на 1981 р.)

Категорії земель

Площа

Тис. га.

У процентах до загальної площі земельного фонду

Сільськогосподарського призначення

42 104,3

69,7

Населених пунктів

4 665,2

7,7

Промисловості, транспорту, курортів, заповідників, іншого не сільськогосподарського призначення

1 550,0

2,6

Державного лісового фонду

9 569,3

15,9

Державного водного фонду

2 400,7

4,0

Державного запасу

65,5

0,1

Всього

60 355,0

100,0


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити