Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

16.1. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів

Під час вивчення окремих компонентів природних умов України ми постійно звертали увагу на взаємні зв'язки між ними та закономірності їх поширення чи розподілу у просторі. Зміна компонентів відбувається також і в часі: за сезон, рік, століття, тисячоліття, мільйони років. За такої тривалої взаємодії в межах географічної оболонки, на материках і океанах, на території України виникають різні за розмірами ділянки, які характеризуються певною однорідністю фізико-географічних умов, але відрізняються одна від одної. Такі ділянки фізико — географи назвали природно-територіальними комплексами (ПТК). У таких комплексах складові (частини) утворюють єдине ціле. Отже, характерною рисою ПТК є їхня цілісність, яка обумовлюється закономірним поєднанням взаємопов'язаних і взаємозалежних компонентів природи на конкретній території чи акваторії. Синонімом ГІТК є поняття географічного ландшафту як відносно однорідної ділянки географічної ділянки,' яка виокремилась у процесі її розвитку і відрізняється від інших своєю структурою, тобто поєднанням компонентів і територіальних одиниць — ПТК менших рангів.

В Україні поширені різноманітні природно-територіальні комплекси (ландшафти) — закономірні сполучення гірських порід, рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, які сформувались у процесі історичного розвитку її території. Природно-територіальні комплекси виникають внаслідок взаємодії різноманітних природних чинників (сонячної радіації, атмосферної циркуляції, земної поверхні). Ця взаємодія здійснюється через природні процеси (тепло - й вологообмін, обмін мінеральних та органічних речовин) і під впливом господарської діяльності. Розрізняють природні комплекси суходолу та водні (аквальні). Для вивчення природних комплексів проводяться ландшафтні дослідження, за результатами яких складають ландшафтні карти, описи територій. На основі цього в географії сформувалася нова її галузь — ландшафтознавство.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити