Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України

16.5.4. Українські Карпати

Українські Карпати — фізико-географічна провінція (край) величезної Карпатської гірської країни. Це — середньовисотні гори, їхні витягнуті з північного заходу на південний схід паралельні гірські хребти мають асиметричну будову. Вони складені глинистими сланцями, алевритами, вапняками, пісковиками крейдового та палеогенового періодів. Сланці легко піддаються денудації, тому гірські хребти здебільшого мають обриси, пологі схили, зручні перевали. На найвищих гірських масивах (Чорногора, Полонинський хребет, Рахівські гори, Чивчини) наявні реліктові льодовикові форми: цирки, улоговини, конуси виносу, кари, моренні вали.

В Українських Карпатах немає льодовиків і постійної снігової лінії, але взимку милує око засніжена панорама гірських краєвидів: казковий зимовий ліс, присипаний снігом.

На кліматичні умови впливають експозиція схилів гірських хребтів, зміни температури і кількості опадів з висотою. Сумарна річна сонячна радіація — 3770—4106 МДж/м2 у Передкарпатті й 4399 МДж/м2 на Закарпатській низовині. Середні температури січня становлять відповідно -4,5 і -З °С, а в горах -6 і -12 °С. Зима м'яка, сніжна, з тривалими відлигами; літо в горах нежарке, з дощами. Середні температури липня в Передкарпатті +19 °С, Закарпатті +20 °С, в горах +13, +7 °С. Гори й передгір'я надмірно зволожуються; річні суми опадів у передгір'ях становлять 800—1000 мм, а в горах 1500—1600 мм. Випадіння свіжого снігу подеколи супроводжується сніговими зсувами, лавинами. Іноді лавини набирають великої руйнівної сили і стають дуже небезпечними. Інтенсивне танення великої маси снігу, дощі спричиняють бурхливі розливи карпатських річок. При цьому швидка течія підмиває берег, несе каламуть, каміння, дерева. Підвищення рівня води в ріках часом набуває характеру стихійного лиха. Повені на річках Карпат можливі о будь-якій порі року після тривалих дощів. Бурхливі річки прорізують гірські хребти, утворюючи вузькі долини прориву, мальовничі ущелини, оточені густою зеленню лісів.

В Українських Карпатах проявляється вертикальна поясність природних компонентів і ландшафтів. До 400—500 м. розвинутий передгірний пояс з дубово-грабовими лісами.

Широколистяно-лісові ландшафти Передкарпаття розвиваються за помірного теплого клімату з надмірним зволоженням (річна сума опадів 600—750 мм.). Тут переважають ландшафти передгірних акумулятивно-енудаційних рівнин, горбистих передгір'їв на неогенових породах з буково-дубовими, буковими, буково-грабовими лісами на світло-сірих і сірих лісових ґрунтах.

В Українських Карпатах широколистяно-лісові ландшафти розвинулися на низькогірних вулканічних хребтах із річною сумою опадів 800—1000 мм., де на буроземних ґрунтах ростуть дубово-букові та букові ліси. Ці ж ландшафти поширені на окремих горбогір'ях і терасово-рівнинних місцевостях Закарпатської низовини, де на дерново-буроземних ґрунтах ростуть дубово-грабові та дубові ліси. Фрагментарне поширення широколистяно-лісові ландшафти мають на південних схилах низько - й середньогірних складчастих хребтів Українських Карпат.

Низькогірний пояс піднімається до 1000—1200 м. Тут ростуть високостовбурні букові, мішані буково-смерекові, ялиново-смерекові ліси. Середньогірний пояс досягає 1200—1500 м, тут переважають ялинові та ялиново-смерекові ліси. Вище, в субальпійському поясі (1500—1800 м.), ростуть чагарники з гірської сосни, чорної вільхи, ялівцю, схили вкриті гірськими луками.

Українські Карпати мають чітко виражене поздовжнє (північний захід — південний схід) простягання геологічних структур і відповідних їм орографічних елементів, із добре виявленою вертикальною ландшафтною поясністю. З урахуванням цього в межах провінції (краю) Українських Карпат вирізняються сім фізико-географічних областей.

У Передкарпатській височинній області переважають передгірні та низькогірні, горбисто-увалисті височинні, терасово-рівнинні ландшафти з дерново-підзолистими поверхнево-оглеєними і лучними ґрунтами, дубовими і грабово-дубовими лісами. У межах Зовнішньокарпатської області поширені низько - й середньогірні крутосхилові та улоговинні ландшафти з буроземними щебенюватими ґрунтами, грабово-буковими і смереково-буковими лісами. Ландшафтна структура Вододільно-Верховинської області визначається її прив'язаністю до центральної синклінальної смуги Карпат, де переважають низькогірні пологосхилові та міжгірно-улоговинні ландшафти з дерново-буроземними та бурими ґрунтами, ялиново-смерековими, смереково-буковими лісами і вторинними (після лісовими) луками. Полонинсько-Чорногорська область — найбільше підвищена частина Українських Карпат із добре вираженою висотною поясністю ландшафтів. Крутосхилові середньогір'я вкриті буковими та ялиновими лісами, під якими сформувалися буроземні та дерново-буроземні ґрунти. На більш пологих південно-західних схилах букові, а на протилежних — смереково-ялинові ліси піднімаються до субальпійського поясу. Вище — сосново-вільхове криволісся, субальпійський пояс різно і високотравних луків, іще вище — альпійський пояс із крутосхиловими цирками, осипними конусами, моренним матеріалом, карами, каровими гребенями та ін. Рахівсько-Чивчинська область характеризується наявністю середньогірних, полонинських, альпійських, гірсько-улоговинних і долинно-терасових місцевостей. Тут переважають середньогірні ландшафти з буковими та ялиново-смерековими лісами на буроземних ґрунтах. Гострі гірські гребені з давньольодовиковими формами, глибоке розчленування річковими долинами, круті схили хребтів помітно вирізняють цю область з-поміж інших. Вулканічно-Карпатська область з міжгірними улоговинами тяжіє до добре виражених у сучасному рельєфі неогенових геологічних структур. Тут переважають вулканічні низькогірні широколистяно-лісові та лісо-лучні ландшафти. Вулканічні передгір'я, Солотвинська, Березно-Ліпшанська улоговини мають значну сільськогосподарську та селітебну освоєність. Закарпатська низовинна область — це алювіальна рівнина, що утворилася внаслідок інтенсивних опускань території в антропогені. На ній домінують терасово-рівнинні ландшафти з дерновими опідзоленими глейовими, лучно-болотними та болотними ґрунтами, дубовими й чорновільховими лісами, вторинними луками.

Наявність мінеральних джерел, снігового покриву в зимовий період, пологість схилів, привабливість гірських ландшафтів сприяють виокремленню Українських Карпат у чудовий рекреаційний регіон. Для збереження унікальних ландшафтів, поновлення їхніх ресурсів створені Карпатський заповідник, Карпатський і Синевирський природні національні парки, ландшафтні заказники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити