Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

17. ЕКОНОМІКО- І ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ


Формування сучасної території Української держави було тривалим процесом. У III — IV ст. нинішню лісостепову і лісову частину України заселяли слов'янські племена, з яких і утворилася українська нація. В IV ст. територія від зони мішаних лісів до Чорного моря і від Дону до Карпат була зайнята слов'янськими племенами антами. За М. Грушевським, порогом історичного часу для українського народу є IV ст. До IV ст. можна говорити про українські племена як частину слов'янських племен. У VIII—IX ст. українські племена полян, древлян, сіверян, тиверців, дулібів, білих хорватів об'єдналися у велику державу Київська Русь.

Після нападу татаро-монголів на Київську Русь українська державність деякий час ще зберігалася на заході країни. Уособленням її стало Галицько-Волинське князівство на чолі з Данилом Галицьким. Та в середині XIV ст. Українська держава повністю розпалася. Її землі потрапили в залежність від Литви, а потім увійшли до складу Польщі.

Наприкінці XV ст. виникла Запорізька Січ — козацька республіка, якою правили обрані більшістю гетьмани. Вона стала центром боротьби українського народу за визволення з-під чужоземного ярма. У XVII ст. ця боротьба переросла в національно-визвольну війну на чолі з Богданом Хмельницьким, що призвело до відродження Української держави. Прагнення зберегти державність змушувало Богдана Хмельницького укладати союзи із сусідніми країнами. Один з таких союзів — з Московським царством — став згубним для самостійної України. Використовуючи політичну ситуацію, Москва уклала угоду з Польщею, за якою Україна була поділена на дві частини: Лівобережжя з Києвом відійшло до Московської держави, Правобережжя — до Польщі.

У XVIII ст. Польща розпалася і була поділена між Росією і Австро-Угорщиною. Після першої світової війни і Лютневої революції 1917 р. в Росії виникли умови для возз'єднання українського народу та утворення Української держави.

7 (20) листопада 1917 р. в Києві було проголошено Українську Народну Республіку (УНР), до якої увійшли землі Центральної і Східної України. 13 листопада 1918 р. у Львові патріотичні демократичні партії проголосили Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР). 22 січня 1919 р. відбулося об'єднання (злука) цих двох республік в одну державу. Але зберегти її не вдалося. За допомогою російських військ у Східній Україні перемогли більшовики, і ця її частина в 1922 р. увійшла до новоствореного Союзу РСР. Західна Україна залишилася під Польщею. У 1939 р. за таємною угодою між фашистською Німеччиною і комуністичною Росією Польща була поділена, і землі Західної України увійшли до складу СРСР і возз'єдналися в Українську РСР. У 1940 р. Румунія повернула Україні Північну Буковину і Південну Бессарабію, і вони стали частиною УРСР. За договором 1945 р. між Чехословаччиною і Радянським Союзом до УРСР увійшла Закарпатська область. Цього ж року був підписаний договір між Польщею та СРСР, за яким частина території УРСР була передана Польщі, а українці з неї виселені.

Зважаючи на спільність економіки, територіальну близькість, історичне минуле, тісні господарські і культурні зв'язки, рішенням Верховної Ради СРСР у 1954 р. Кримська область була передана до складу УРСР. Цим закінчилося формування території України. За Гельсінськими угодами 1975 р. державні межі в Європі визнані непорушними.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити