Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

2.7. Значення карти в житті та господарській діяльності людини

Географічні карти містять у собі величезний науковий матеріал. Вони є джерелом знання. Вдумливе вивчення фізичної карти дає загальне уявлення про всю природу території. Тому для практичної мети потрібні детальні карти рельєфу, ґрунтів, рослинності, кліматичні та ін. На основі вивчення карт ведуться розвідування корисних копалин, роботи по проектуванню і будівництву залізниць, автомагістралей, трубопроводів, водних споруд тощо.

Економічні карти відображають господарство території, дають різноманітну його характеристику або часткову — однієї певної галузі (наприклад, промисловості). За допомогою карт проводиться детальне вивчення території для правильного географічного розміщення промисловості і сільського господарства, будівництва складних підприємств. Проектування господарського будівництва, які здійснюють десятки науково-дослідних інститутів, пов'язані із розробкою різноманітних і складних карт.

Економічні карти використовуються при техніко — економічному проектуванні і плануванні. В сільському господарстві за допомогою карт оцінюється природно-ресурсний потенціал, здійснюється меліорація, розглядаються питання економічної ефективності розвитку і розміщення.

Карти використовуються в навігації морських і річкових суден, літаків, космічних кораблів. Незамінні карти у військовій справі. Вони надійний путівник у туристичних походах і пішохідних маршрутах. Карти є незамінним посібником для шкільного навчання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити