Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

29.3. Зовнішні економічні зв'язки

Бони відіграють велику роль у розвитку економіки нашої країни, їхнє значення постійно зростає. Україна намагається будувати своє економічне співробітництво з іншими державами на основі рівноправності і взаємної вигоди. Нині Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з більш як 120 країнами. Вартість експорту в 1996 р. становила понад 14,4 млрд. дол., а імпорту — понад 18,6 млрд. дол.

Найбільші обсяги продукції Україна експортує до Росії. За нею ідуть Німеччина, Китай, США, Великобританія, Білорусь, Швейцарія і Таїланд.

Серед експортної продукції більше чорних металів та виробів з них (близько 33%), продукції хімічної (понад 15%) та харчової (понад 10%) промисловості. Близько 10% обсягу експорту припадає на продукцію машинобудування.

Понад 56% імпорту країни припадає на мінеральне паливо, нафту та природний газ. Продукція машинобудування в структурі імпорту становить понад 16% , хімічної промисловості — 10% .

Україна має великі можливості для розширення зовнішніх економічних зв'язків, завоювання світового ринку виробами АПК, чорної металургії, хімічної промисловості тощо. Але реалізувати їх можна, лише провівши ринкові реформи і підвищивши якість власної продукції до світових стандартів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити