Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

30. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

30.5. Столичний район

Розташований на півночі України. Площа його становить 90,7 тис. км2. Населення — 7,5 млн. осіб. Район охоплює Київську, Чернігівську та Житомирську області.

Столичний район посідає друге місце в Україні за територією, а за кількістю населення поступається тільки Донецькому і Причорноморському економічним районам. Друге місце в країні належить йому за виробництвом продукції промисловості, за виробництвом продукції сільського господарства він поступається тільки Причорноморському.

Природні умови економічного району різноманітні. Він знаходиться у двох природних зонах — мішаних лісів і лісостеповій.

Серед корисних копалин більшість — будівельні матеріали. Будівельне і декоративне каміння видобувають у Київській і Житомирській областях. Уздовж правого берега Десни знаходяться значні поклади крейди. Сировинну базу цементної промисловості становлять великі запаси мергелю. Виявлено поклади цегельних, черепичних та вогнетривких глин, будівельних пісків. У Чернігівській області є невеликі поклади фосфоритів і нафти. На півночі району знаходяться чисельні родовища торфу. Промислові запаси ільменітів (титанових руд) розробляються в Житомирській області. На Київщині виявлені поклади уранових руд. Район має лікувальні грязі і мінеральні води. Відкрито поклади бурштину.

У районі значні лісові ресурси. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 р. природним ресурсам, особливо рекреаційним, лісовим, ґрунтовим, завдано великої шкоди.

Середня густота населення в районі становить приблизно 82 особи на 1 км2 і близька до середньої в країні. В цілому населення в районі розміщене дуже нерівномірно. На це впливають природні, екологічні, економічні чинники. Так, цілі райони Київської і Житомирської областей знелюдніли в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Найгустіше заселена Київська область, найменше — Чернігівська. В Київській області (разом з Києвом) найвища частка міських жителів. У районі найвищий рівень депопуляції населення, особливо в Чернігівській області. Продовжується відтік зайнятих з виробничої в невиробничу сферу.

В господарському комплексі району промисловість домінує над сільськогосподарським виробництвом. Основними галузями промисловості є машинобудування, хімічна, легка і харчова галузі У районі вирощують цукрові буряки, льон-довгунець, хміль, картоплю, зерно, виробляють молоко і м'ясо.

Паливно-енергетичний комплекс Столичного району працює в основному на довізному кам'яному вугіллі, природному газі і нафтопродуктах. Енергетика представлена Чорнобильською АЕС, Трипільською ДРЕС та Київськими ГЕС і ГАЕС на Дніпрі.

Понад четверту частину валової продукції промисловості району виробляє машинобудування. У районі випускають будівельно-шляхові і транспортні машини, тут розвинуті тракторне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво технологічного обладнання для харчової і хімічної галузей промисловості, торгівля і громадське харчування, комунальне господарство, налагоджене виробництво різноманітних приладів, верстатів та інструментів.

Основний напрям хімічної промисловості в Столичному економічному районі — виробництво штучного і синтетичного волокна,

пластмаси, шин і гумоазбестових виробів, азотних добрив, засобів захисту рослин, кормових антибіотиків, лаків і фарб тощо.

У районі добре розвинутий лісовиробничий комплекс. Його основна продукція — меблі, фанера, папір, будівельні матеріали, музичні інструменти, сувеніри. Меблева промисловість зосереджена у великих і середніх містах. Паперові фабрики знаходяться в Обухові Київської, Корюківці Чернігівської, Коростишеві і Малині Житомирської областей. Найбільшими центрами лісохімії є Тетерів і Клавдієво-Тарасове Київської області.

Будівельна індустрія району орієнтується на сировинні ресурси та на місця масового житлового чи промислового будівництва. Тому заводи залізобетонних конструкцій розміщуються в Києві, Житомирі, Чернігові, Білій Церкві.

У районі сформувався найпотужніший у країні комплекс скляної і фарфоро-фаянсової промисловості. Скляна промисловість найбільше розвинута в Києві і поблизу нього, фарфоро-фаянсова — в Житомирській області.

Провідна галузь сільського господарства в районі — рослинництво. Це насамперед вирощування зерна, технічних і кормових культур. У спеціалізації господарств поліської і лісостепової зон значні територіальні відмінності. На півночі більше висівають жита і гречки, на півдні — озимої пшениці і кукурудзи. З-поміж технічних культур на півночі провідна роль належить льону, на півдні — цукровим бурякам. Вирощують також хміль і соняшник. Дуже поширена картопля. Овочівництво найбільше зосереджене поблизу Києва. Тут же значного розвитку набули садівництво та ягідництво.

Тваринництво в структурі сільськогосподарського виробництва вже майже зрівнялося з рослинництвом. Рівень цієї галузі вищий, ніж у середньому по країні. В цілому тваринництво Столичного району має молочно-м'ясний напрям. Тут також поширене бджільництво, шовківництво, рибальство.

Продукцію рослинництва і тваринництва району переробляє потужна харчова і легка промисловість. Серед найважливіших галузей харчової промисловості — цукрова, молочна, м'ясна, борошномельно-круп'яна, хлібопекарська, кондитерська, плодоовочева, спиртова.

Цукрову промисловість представляють цукрові заводи на півдні району. В Бердичеві є цукрорафінадний завод. У малих і середніх містах, селищах міського типу і селах розміщені заводи і цехи, що виробляють масло, сир, сухе молоко. Найбільші молочноконсервні комбінати знаходяться в Бахмачі та Овручі. Найбільші підприємства м'ясної промисловості — в обласних центрах, а також середніх містах.

Борошномельно-круп'яна, хлібопекарська і кондитерська галузі промисловості розміщені у великих містах. Плодоовочева промисловість зосереджена в Житомирі, Овручі, Ніжині, Білій Церкві та ін. Спиртова промисловість району використовує відходи виробництва цукру і переробки картоплі.

Легка промисловість працює як на місцевій природній, так і на хімічній сировині. Провідне місце належить текстильній промисловості (шовкова, бавовняна, трикотажна тощо). Домінує в ній шовкова промисловість (Дарницький шовковий комбінат (Київ), та Київський шовковий комбінат).

Друге місце серед галузей легкої промисловості посідає вовняна. В районі виробляють понад 80% вовняних тканин країни. Найбільші підприємства цієї галузі в Чернігові, Білій Церкві, Богуславі та Березані.

Лляні тканини виробляються на Житомирському льонокомбінаті.

У районі розвинуті швейна, трикотажна та панчішно-шкарпеткова, шкіряно-взуттєва галузі промисловості. Тут багато фабрик художніх виробів (Богуслав, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Ніжин, Прилуки та ін.).

Розвиток Столичного економічного району, міжрайонні і зовнішні зв'язки забезпечує його транспортна система. Головну роль у перевезеннях вантажів у цьому районі відіграє залізничний транспорт. Близько 60% усіх перевезень залізницею становлять транзитні вантажі. Автомобільний транспорт перевозить в основному пасажирів, а також продукцію АПК. Задіяний він в обласних зв'язках (80% усіх перевезень). Велике значення мають річкові порти: Київ, Чернігів. Особливе місце в Столичному районі належить повітряному транспорту. Київ — найбільший вузол повітряних сполучень у країні.

Столичний економічний район має такі промислові вузли: Київський, Чернігівський, Житомирський, Білоцерківський.

Найбільший з них — Київський. До його складу входять Київ, Бровари, Бориспіль, Вишгород, Ірпінь, Васильків, Боярка та ін. Половина всього випуску промислової продукції у вузлі припадає на машинобудування і металообробку. Домінує приладобудування. Машинобудівні заводи виробляють різноманітні контрольно-вимірювальні прилади, літаки, трамвайні вагони, тролейбуси, фотоапарати, річкові і морські судна, мотоцикли, екскаватори, баштові крани, верстати-автомати, телевізори, електронно-обчислювальні машини, деталі до тракторів і сільськогосподарських машин, медичну і кіноапаратуру тощо.

Хімічна і нафтохімічна промисловість представлена підприємствами, що випускають хімічні волокна, лаки і фарби, хімічні і гумотехнічні вироби, медичні препарати, отрутохімікати тощо.

У Києві є підприємства майже всіх галузей легкої промисловості. Найпомітніші з них — Київський і Дарницький шовкові комбінати, швейна фабрика, трикотажна фабрика «Киянка», трикотажне, швейні та шкіряне об'єднання, експериментальне взуттєве об'єднання «Київ» тощо.

Багатогалузева харчова промисловість представлена молокозаводами, млинами, хлібозаводами, кондитерською, макаронною фабриками, елеваторами, пивними, винними заводами, безалкогольних напоїв тощо. У місті є підприємства, що виробляють дріжджі, молочну кислоту, маргарин. Працюють Дарницький м'ясокомбінат тощо.

У вузлі добре розвинута будівельна індустрія, багато деревообробних і меблевих підприємств.

Поліграфічна промисловість представлена кількома комбінатами друку і книжковими фабриками.

Київ має велике значення як столиця Української держави, культурний, освітній, науковий, релігійний, туристичний центр.

Білоцерківський промисловий вузол має вигідне географічне положення. Він лежить на важливих транспортних шляхах у центрі потужного сільськогосподарського району. Тут зосереджені підприємства хімічної, машинобудівної, харчової, легкої та будівельної галузей промисловості.

До хімічної промисловості належать виробниче об'єднання шин і гумоазбестових виробів, завод гумотехнічних виробів. Машинобудування і металообробка представлені заводами сільськогосподарського машинобудування, «Електроконденсатор», літакоремонтним та ін. У місті працюють взуттєве об'єднання, трикотажна, меблева і книжкова фабрики. Серед багатьох підприємств харчової промисловості найпотужніший м'ясокомбінат. Будівельна індустрія представлена домобудівельним комбінатом і комбінатом «Будіндустрія».

Біла Церква — кліматичний і бальнеологічний курорт, що використовує радонову слабомінералізовану воду, туристичний центр. У місті знаходиться відомий дендропарк «Олександрія».

До Чернігівського промислового вузла входить Чернігів з навколишніми населеними пунктами. Його провідні галузі — легка, хімічна та харчова.

Серед підприємств легкої промисловості у цьому вузлі є виробничо-торгово-текстильно-швейне об'єднання, фабрики первинної обробки вовни, взуттєва, швейна, галантерейна і художніх виробів. У Чернігові діють виробниче об'єднання «Хімволокно», фабрика гумотехнічних виробів.

Комплекс харчової промисловості представлений хлібо-, м'ясо- і птахокомбінатами, овочесушильним, пивоварним, молочним заводами, заводом продтоварів. Тут є кондитерська і макаронна фабрики, виробниче об'єднання спиртової промисловості.

У Чернігові виробляють автомобільні запасні частини, інструменти, радіоприлади.

Серед інших підприємств тут функціонують також виробниче об'єднання «Чернігівмеблі», меблева, картонажна фабрики, музичних інструментів, домобудівний комбінат і фабрика виробів з лози.

З поміж значних багатогалузевих промислових центрів Чернігівської області — Ніжин і Прилуки.

У Житомирському промисловому вузлі домінуюче значення мають машинобудування (ВО «Електровимірювач», заводи «Автозапчастина», верстатів — автоматів, механічний, металоконструкцій тощо) і легка промисловість (льонокомбінат, швейна і взуттєва, нетканих матеріалів, панчішна, хутрова фабрики та ін.).

Розвинуті харчова, деревообробна та будівельна галузі. У Житомирі працюють м'ясокомбінат, консервний та молочний заводи, кондитерська фабрика, виробниче об'єднання «Житомирдерев», домобудівний комбінат, виробничі об'єднання «Житомирбудматеріали», «Житомирзалізобетон», «Житомирнерудпром», завод хімічного волокна, дзеркальна і паперова фабрики.

Значними багатогалузевими промисловими центрами Житомирської області є,Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський.

У Столичному районі ввезення продукції переважає над вивозом. З Донбасу надходять вугілля, чорні метали; з Північно-Східного району — нафтопродукти, трактори, вантажні автомобілі; з Придніпров'я — чорні і кольорові метали, легкові автомобілі, бурякозбиральні комбайни, мінеральні добрива; з Центрального — сільськогосподарські машини, обладнання для легкої і харчової промисловості, добрива тощо; з Причорноморського — комбайни, верстати, ґрунтообробна техніка, продукція АПК. Карпатський район відправляє до Столичного автобуси і автонавантажувачі, автомобільні крани і телевізори, ліс і меблі тощо. З Північно-Західного району надходять вантажопасажирські автомобілі, підшипники тощо.

Натомість Столичний район забезпечує країну хімічним волокном, пластмасами, шинами і гумотехнічними виробами, медичними препаратами, кормовими антибіотиками і засобами захисту рослин, сільськогосподарськими машинами і екскаваторами, приладами і верстатами, деякими продуктами АПК, тканинами, будівельним і оздоблювальним каменем тощо.

Для Столичного району характерний неоднаковий рівень економічного розвитку його областей. Досить гостро постає і демографічна проблема. Смертність перевищує народжуваність. Внаслідок цього зменшується кількість населення. Потребують вирішення екологічні проблеми, пов'язані передусім з чорнобильською трагедією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити