Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

30. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

30.8. Подільський район

Район розташований у правобережній частині України в лісостеповій зоні.

Площа району — 60,9 тис. км2. Населення — 4,6 млн. осіб. Район охоплює Вінницьку, Хмельницьку і Тернопільську області.

Кліматичні умови та ґрунтові ресурси цієї території сприятливі для ведення господарства, особливо у південній частині. Район багатий на родовища сировини для промисловості будівельних матеріалів, особливо в зоні Українського кристалічного щита. Є родовища будівельного і оздоблювального каменю, граніту, гнейсу, мармуру, пісковику. В усіх трьох областях знайдено мергель (сировина для виробництва цементу), каолін, трепел і опоку. Багато родовищ цегельно-черепичних і гончарних глин та пісків. У Придністров'ї є незначні поклади фосфоритів. До енергетичних ресурсів належать поклади торфу на півночі району та незначні запаси бурового вугілля в усіх областях. У Придністров'ї трапляються родовища горючих сланців. У районі виявлено різноманітні за складом мінеральні лікувальні води.

Населення району розміщується досить рівномірно. Середня його густота — понад 75 осіб на 1 км2 — нижча від середнього показника по країні. Вона зростає у напрямі з півночі на південь і найбільша у Придністров'ї. Сільське населення становить 53%. Це один з найменш урбанізованих районів України. Для нього характерне явище депопуляції. Особливо висока смертність і низька народжуваність у Вінницькій області. В районі найвищий у країні рівень прихованого безробіття.

У Подільському районі промислове і сільськогосподарське виробництво розвиваються на значній енергетичній базі. Тут працюють Хмельницька АЕС, Ладижинська ДРЕС і Дністровська ГЕС.

Основою господарського комплексу економічного району є потужний АПК, який базується на інтенсивному, багатогалузевому сільському господарстві. Сільськогосподарську сировину використовує більшість промислових підприємств Поділля. В АПК працює основна частина населення.

Провідною галуззю сільського господарства району є рослинництво. Близько 50% усіх посівних площ зайнято під зерновими культурами, серед них насамперед озима пшениця, а також кукурудза та зернобобові. Розвинуте картоплярство та овочівництво. Значні площі зайняті під садами і ягідниками.

Основна технічна культура району — цукрові буряки. За їх валовими зборами Поділля посідає перше місце в країні (до 30%). З інших технічних культур тут вирощують соняшник і тютюн.

Тваринництво тісно пов'язане з рослинництвом та переробною ланкою АПК. Так, кормові культури займають понад 28% усієї посівної площі. Відходи цукрової та інших галузей харчової промисловості використовуються для відгодівлі худоби. Домінує молочно-м'ясне скотарство, розвиваються свинарство, птахівництво, вівчарство, рибництво і бджільництво.

Серед найрозвинутіших галузей харчової промисловості цукрова, спиртова, м'ясна, молочна, маслоробна, сироварна, борошномельно-круп'яна, олійно-жирова, плодоовочева, хлібопекарська. На першому місці цукрова промисловість. У цій галузі працюють 62 заводи, які виробляють третину цукру в країні.

Спиртова промисловість тісно пов'язана з цукровою, оскільки переробляє її відходи (патоку). Крім того, спирт у районі виробляють із картоплі і зерна. Всього в районі 30 спиртових заводів. Допоміжними в галузі є виробництва вітамінів, кормових дріжджів тощо.

Найбільші підприємства м'ясної промисловості розміщені в обласних центрах. Великі птахокомбінати знаходяться в Барі, Козятині, Кам'янці-Подільському, Шепетівці.

Досить рівномірно розташовані в сировинних зонах маслоробні і маслоробно-сироварні підприємства.

Значну сировинну базу використовує плодоовочева промисловість. Найбільші підприємства цієї галузі знаходяться у Вінниці, Заліщиках, Кам'янці-Подільському, Могилеві-Подільському, Тульчині.

Машинобудування і металообробка району спеціалізується на виробництві технологічного устаткування для харчової промисловості, торгівлі і громадського харчування, приладів, інструментів, сільськогосподарських машин. Розвинута електротехнічна промисловість. Машинобудування зосереджене в обласних центрах і Кам'янці-Подільському.

Хімічна промисловість району представлена виробництвом мінеральних добрив, сірчаної кислоти, товарів побутової хімії, миючих засобів, оліфи, штучної шкіри. Підприємства лісохімії випускають каніфоль, ефірну олію, скипидар (Славута).

Досить потужна легка промисловість: швейна, текстильна і взуттєва. Суконні фабрики є в Дунаївцях та Славуті. Прядильно-ткацьке виробництво налагоджене у Хмільнику і Кам'янці-Подільському. Трикотажні вироби випускають у Хмельницькому, Шепетівці. Підприємства швейної промисловості розміщені майже в кожному місті. Взуттєва і шкіргалантерейна галузі промисловості найрозвинутіші в обласних — центрах. У районі розвинуте також хутрове виробництво (Жмеринка), налагоджений випуск вати (Кременець), нетканих матеріалів (Могилів-Подільський).

Меблева промисловість функціонує в обласних центрах, а також у Кременці, Шепетівці. У Вінниці виготовляють тару, у Погребищах — контейнери. Целюлозно-паперова промисловість розвинута на півночі району (Понінка, Славута, Полонне, Росош).

З давніх-давен на Поділлі розвивалися такі народні промисли, як ткацтво, килимарство, плетіння, вишивання, гончарство.

Промисловість будівельних матеріалів використовує різноманітну місцеву сировинну базу. Провідним підприємством цієї галузі є Кам'янець-Подільський цементний завод. Видобувають і обробляють граніт на Жежелівському родовищі. Каменедробильні заводи Гнівані Ладижина і Шепетівки виробляють щебінь. Стінові блоки з черепашника виготовляють у всіх областях району. Розробляють вапняк, а також крейду (Кременець). Виробляють вогнетриви (Шепетівський і Полонський райони). Глуховецький і Турбівський каолінові заводи забезпечують потреби гумової, фарфоро-фаянсової та целюлозно-паперової промисловості. Будівельне скло, фаянс і кераміку виробляють у Бережанах і Славуті, художню кераміку і фарфор — у Полонному.

Поділля має досить розгалужену транспортну мережу. Провідну роль у районі відіграє залізничний і автомобільний види транспорту. Довжина залізниць становить 2559 км., автошляхів з твердим покриттям — понад 20 тис. км. Найважливіші залізничні магістралі: Київ — Вінниця — Могилів-Подільський — Чернівці, Козятин — Шепетівка — Здобулнів, Шепетівка — Кам'янець-Подільський, Тернопіль — Чернівці. Великі залізничні вузли — Вапнярка, Жмеринка, Козятин, Шепетівка. Найбільші автомагістралі: Київ — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль, Вінниця — Немирів — Могилів-Подільський, Кременець — Тернопіль — Заліщики.

Промислові вузли Подільського району — Вінницький, Хмельницький, Тернопільський, Кам'янець-Подільський, Шепетівський.

Найбільший промисловий вузол — Вінницький. Найрозвинутішими його галузями є машинобудування і металообробка, харчова і легка галузі промисловості. Машинобудування і металообробка представлені такими заводами, як інструментальний, тракторних агрегатів, електротехнічний, підшипниковий, радіоламповий, радіотехнічної апаратури. Потужний хімічний завод випускає суперфосфат, отрутохімікати, сірчану кислоту тощо.

Серед підприємств харчової промисловості — м'ясний, олійно-жировий, консервний та хлібний комбінати, кондитерська фабрика. У Вінниці є підприємства швейної, взуттєвої та трикотажної промисловості, інші виробництва легкої промисловості. Промисловість будівельних матеріалів представлена заводами «Будіндустрія», залізобетонних конструкцій, керамзитового гравію, буддеталей, цегельним та ін. Тут працюють деревообробний комбінат і меблева фабрика, а також найбільша в країні картографічна фабрика.

Багатогалузевими промисловими центрами Вінницької області є Жмеринка і Могилів-Подільський.

До Хмельницького промислового вузла входять місто Хмельницький та навколишні селища. Провідними галузями промислового комплексу міста є машинобудування і харчова промисловість. Машинобудування і металообробка представлені заводами «Катіон», «Електронмаш», ливарно-механічним, тракторних агрегатів, виробничими об'єднаннями «Ремпресмаш», «Укрелектроапарат», «Термопластавтомат». Серед підприємств харчової промисловості — м'ясокомбінат, молочний і хлібний заводи, макаронна і кондитерська фабрики. Є також заводи великопанельного будинкобудування і залізобетонних конструкцій та меблева фабрика.

До складу Кам'янець-Подільського промислового вузла входять місто Кам'янець-Подільський та навколишні селища. Профілюючою галуззю вузла є машинобудування і металообробка (приладобудівний, кабельний, сільськогосподарських машин, електромеханічний, автоагрегатний, дереворізального інструменту, «Електроприлад» та інші заводи). Харчова промисловість представлена м'ясокомбінатом, молочним, цукровим і консервним заводами. Будівельні матеріали дають цементний та асфальтобетонний заводи. Є швейна, бавовняна та меблева фабрики.

Кам'янець-Подільський — великий туристичний центр. За кількістю пам'яток історії та культури він поступається в нашій країні тільки Києву і Львову.

До Шепетівського промислового вузла входять Шепетівка, Славута, Нетішин, Ізяслав. Основними галузями вузла є машинобудування і металообробка, будівельна, харчова промисловість. У Шепетівці, великому залізничному вузлі, знаходяться підприємства, які ремонтують і обслуговують залізничний транспорт. Машинобудування і металообробка представлені заводами «Металіст», культиваторів, механічним. Є деревообробне підприємство, заводи будматеріалів і асфальтовий. Кілька підприємств харчової промисловості: м'ясний і цукровий комбінати, заводи безалкогольних напоїв, маслоробний, два хлібних.

У Славуті перше місце посідає промисловість будівельних матеріалів. У Нетішині знаходиться Хмельницька АЕС. В Ізяславі працюють хлібний і комбікормовий заводи, меблева фабрика, музичних інструментів, завод «Харчомаш».

Значним промисловим вузлом, адміністративним центром Тернопільської області є Тернопіль. Провідні галузі промислового комплексу міста — машинобудування і металообробка, легка і харчова промисловість. Машинобудування представлене виробничими об'єднаннями «Тернопільський комбайновий завод». «Ватра». Функціонують ремонтно-механічний, авторемонтний заводи та ін. Серед підприємств легкої промисловості — ВО «Текстерно», виробниче швейне об'єднання, галантерейна фабрика, завод штучних шкір. Харчову промисловість представляють заводи цукровий, хлібних виробів, молочні, пивоварні та безалкогольних напоїв. У місті працює кілька підприємств будіндустрії: комбінат «Будіндустрія», заводи залізобетонних виробів, цегельний. Є фарфоровий завод, меблевий комбінат, фармацевтична фабрика.

З Подільського району в інші райони країни вивозять цукор, овочеві, фруктові, м'ясні і молочні консерви, бурякозбиральні комбайни, інструменти, підшипники, технологічне устаткування для харчової промисловості, торгівлі і громадського харчування, світильники, мінеральні добрива, продукцію лісохімії, миючі засоби, штучну шкіру, бавовняні й шерстяні тканини, продукцію целюлозно-паперової промисловості та будівельні матеріали.

З інших районів на Поділля надходять метали, вугілля, прилади, різноманітні машини та обладнання, лісоматеріали, хімічні добрива, штучні і синтетичні волокна, сільськогосподарські машини, вантажні і легкові автомобілі та автобуси тощо.

Головна проблема Подільського району — низький рівень промислового розвитку і викликане цим безробіття. Тут також поширені депопуляційні явища, тобто смертність перевищує народжуваність. Особливо гостра ця ситуація в сільській місцевості. Значну проблему становлять ерозійні процеси, що набувають катастрофічного характеру на Подільській і Придніпровській височинах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити