Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

32. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ. ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеризуючи свою область (Автономну Республіку Крим), необхідно пам'ятати, що вона вивчається за загальним планом з урахуванням місцевої специфіки. Тому на матеріалі своєї області (республіки) необхідно розкрити загальні географічні закономірності і пояснити особливості їх вияву в умовах конкретної території.

Фізична географія своєї області

1) Географічне положення, межі, розміри. Основні риси природних умов.

2) Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенові відклади, типи і форми рельєфу, кліматичні і гідрологічні умови.

3) Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Природні ресурси області.

4) Сучасні ландшафти. Розташування області в системі одиниць фізико-географічного районування країни.

5) Несприятливі фізико-географічні процеси та заходи їх запобігання.

6) Проблеми раціонального використання та охорони природних умов і ресурсів області.

Економічна і соціальна географія.

1) Особливості географічного розташування і його вплив на природні умови народного господарства і спеціалізацію економіки. Господарська оцінка природних умов і ресурсів.

2) Несприятливі природні процеси та явища. Зони екологічної біди і причини їх виникнення. Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Господарські об'єкти області, що негативно впливають на довкілля.

3) Населення і трудові ресурси. Густота населення, природний приріст і міграційні процеси.

4) Міське і сільське населення. Особливості його розташування. Найбільші міста.

5) Історія заселення території області, проблеми національного і соціального характеру. Особливості культури і побуту місцевого населення.

6) Загальна характеристика господарства, його структура, рівень розвитку та місце в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації.

7) Територіальна організація господарства: значні промислові вузли, центри. Окремі територіальні ланки агропромислового комплексу.

8) Транспортна мережа та її відповідність господарському розвитку. Територіально-виробничі зв'язки. Проблеми і перспективи розвитку області.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити