Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

4.1. Внутрішня будова Землі

Земля має складну внутрішню будову. Про будову Землі дізнаються в основному на основі сейсмічних даних — за швидкістю хвиль, які виникають при землетрусах. Безпосереднє спостереження можливе лише на невеликій глибині: найбільші свердловини досягають понад 12 км. (Кольський півострів).

У будові Землі три основні оболонки: земна кора, мантія та ядро. Верхня з оболонок товщиною від 5 до 70 км. — земна кора. Через кожні 100 м. глибини щільність речовини зростає в середньому на З °С.

Глибше земної кори, до 2900 км. розміщена густіша силікатна оболонка — мантія. Біля нижньої її межі температура 2000— 2500 °С. Мантія поділяється на верхню і нижню, межа між ними проходить на глибині близько 1000 км. Усередині мантії на глибині 100—250 км. під континентами і 50—100 км. під океанами починається шар речовини підвищеної пластичності, що наближається до плавлення, так звана астеносфера. Підошва астеносфери знаходиться на глибинах 400 км.

Центральну частину Землі становить ядро, радіус якого дорівнює 3470 км. Воно поділяється на зовнішнє ядро (від 2900 до 4980 км.) і внутрішнє (від 4980 км. до центру Землі). Ядро Землі силікатне. Температура в центрі Землі не перевищує 5000 °С. Вважається, що у внутрішній частині ядра речовини перебувають у розплавленому рухомому стані і в ядрі внаслідок обертання планети виникає електричний струм, який створює магнітне поле Землі; зовнішня частина ядра тверда.

Внутрішні оболонки Землі мають різний речовинний склад, що пов'язується із диференціацією первинної холодної речовини планети в умовах її сильного розплавлення. Вважається, що при цьому найважчі елементи (залізо, нікель та ін.) проникали вглиб, а відносно легкі (кремній, алюміній) піднімались. Перші утворили ядро, другі — земну кору. При розплавленні одночасно виділялись гази і пара води, які сформували первинну атмосферу і гідросферу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити