ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

33. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

33.3. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн.

Економічний розвиток — це суттєве підвищення життєвого стандарту, що включає в себе матеріальний добробут, освіту, охорону здоров'я та захист навколишнього середовища. Рівень економічного розвитку країни — це досягнуті реальні результати в її економіці. У відповідності з методологією, прийнятою ООН, до найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку будь-якої країни входить вироблений нею валовий внутрішній продукт (ВВП) або валовий національний продукт (ВНП) на душу населення, частка продукції обробної промисловості у ВВП як найбільш динамічної галузі промислового виробництва, рівень освіти, тривалість життя населення.

Світовий банк в аналітичних цінах за рівнем доходів визначає такі групи країн: країни з низьким рівнем доходів, країни з доходами нижче середнього рівня, країни з доходами вище середнього рівня і країни з високими доходами. Географічно більшість країн з високим рівнем доходів — це індустріальні країни Америки, Західної Європи і Тихоокеанського басейну. Індустріально розвинутих країн у світі 24: США, ФРН, Англія, Франція, Японія, Австралія та ін. Практично всі країни з низьким рівнем доходів — африканські країни на південь від Сахари. У групу країн з доходами вище або нижче середнього рівня включаються країни з перехідною

Група країн за рівнем розвитку (за даними на 1994 р.)


Кількість країн

Валовий національний продукт (ВНП) у млрд.. доларів США

Населення, млн.. осіб

ВНП на душу населення в доларах СПІА

Країни з низьким рівнем доходів

64

1251

3178

390

Країни з доходами нижче середнього рівня

66

1818

1100

1650

Країни з доходами вище середнього рівня

35

2207

476

4640

Країни з

високими

доходами

44

20517

849

24170

Світ у цілому

209

25793

5603

4600

економікою (28 країн), країни, що розвиваються (132 країни Азії, Африки, Латинської Америки). Питома вага обробної промисловості у структурі ВВП різна в окремих країнах. У середньому в світі її частка досягає 21%, в т.ч. у країнах з низьким рівнем доходів — 27%, а з високим рівнем доходів — 21%. Якщо в країнах з низьким рівнем доходів вона росте, то у країнах з високим рівнем розвитку зменшується за рахунок розвитку сфери послуг. У 1995 р. на сферу послуг припадало в цілому по світу 63% в структурі ВВП, у т.ч. у країнах з низьким рівнем доходів — 35%, а в країнах з високим рівнем доходів — 66%. Середня тривалість життя в 1995 р. в світі досягла 67 років, у тому числі в країнах з низьким рівнем доходів — 63 роки, а в країнах з високим рівнем доходів — 77 років. Частка неписьменних у країнах з низьким рівнем доходів у 1995 р. становила 34%, з середнім рівнем — 18%, а в країнах з високим рівнем доходів — менше 5% в загальній чисельності населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити