ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

34. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

34.2. Географія світових природних ресурсів

34.2.2. Земельні ресурси.

Земельні ресурси — землі, що використовуються або можуть використовуватися в господарській діяльності людини. їх 134 млн. км2(13,4 млрд. га). Лише 1/3 земельного фонду планети — це сільськогосподарські угіддя (4783 млн. га), тобто землі, які використовуються для виробництва продуктів харчування. Решта території — це гори, пустелі, льодовики, болота, ліси і т.д.

Сільськогосподарські угіддя являють собою орні землі (1350 млн. га. — 11% всієї площі суші), і 24% суші (3335 млн. га.) — це природні луки і пасовища. Основні масиви оброблюваних земель зосереджені в Північній півкулі — Європа (27% від загальної площі світу), Північна Америка (15%), Азія (32%). На Африку припадає 15% оброблюваних земель світу, на Південну Америку — 8%, на Австралію та Океанію — 3%. Із окремих країн світу найбільше оброблюваних земель у США (190 млн. га.), Індії (160), Росії (134), Китаї (95), Канаді (46), Казахстані (36), Україні (34 млн. га.).

Резервів для сільськогосподарського освоєння практично немає, залишаються лише ліси та «екстремальні території». До того ж у багатьох країнах світу земельні ресурси швидко зменшуються: продуктивні землі використовуються під будівництво, гірничопромислові розробки, поглинаються містами та іншими населеними пунктами. Підраховано, що із сільськогосподарського обігу щорічно відлучається 5—7 млн. га. земель, а за рахунок заболочування, засолення, видужування — ще 1,5 млн. га. Перевантаження полів сільськогосподарськими культурами і неправильний їх обробіток, вирубка лісів ведуть до опустинювання земель. Загальна площа антропогенних пустинь світу складає понад 9 млн. км2. Ще 19% суші знаходиться на межі опустинювання (швидкість опустинювання — 6 млн. га. за рік).

Боротьба за збереження земельного фонду планети — одне з найважливіших завдань людства. Необхідно зупинити не відновлювальні втрати земельних ресурсів, підвищувати культуру землеробства. Особливого значення в сучасному світі набуває рекультивація земель, тобто відновлення ґрунтового покриву після закінчення гірничих і будівельних робіт.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити