Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

34. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

34.3. Ресурсозабезпеченість

Ресурсозабезпечення виражається співвідношенням між величиною природних ресурсів і розмірами їхнього використання. Сучасна промисловість світу споживає багато сировини, вартість якої у сумарних витратах на виробництво промислової продукції складає

до 75% включаючи вартість палива та електроенергії. Ця обставина ставить перед багатьма країнами гострі проблеми забезпечення основними видами сировини.

Країни і регіони сучасного світу суттєво відрізняються за рівнем і характером забезпеченості природними ресурсами. Так, Близький Схід має великі ресурси нафти і газу, Андські країни — мідні та поліметалічні руди і т.д. Лише в декількох країнах світу (США, КНР, Індії, Росії, Австралії, Бразилії та деяких інших) є майже всі види природних ресурсів. Багато країн мають великі запаси світового значення одного або декількох ресурсів (Кувейт — нафти, Марокко — фосфоритів, ПАР — золота, алмазів).

У системі міжнародного поділу праці розвинуті країни виступають основними споживачами мінеральних ресурсів, а країни, що розвиваються, — виробниками, що визначається як рівнем їх економічного розвитку, так і розміщенням корисних копалин на земній кулі. Наприклад, США імпортують 15—20% (за вартістю) необхідної їм мінеральної сировини, країни Західної Європи — 70—80%, Японія — 90—95%. Китай експортує вольфрам, нафту, кам'яне вугілля та інші ресурси, але вимушений імпортувати у великих кількостях деревину, хроміти, сільськогосподарську сировину. Японія, яка має обмежені природні ресурси, досягла великих успіхів у розвитку економіки. На відміну від Японії, багато країн з великими запасами мінеральних ресурсів не досягли великих успіхів у соціально-економічному розвитку. Часто саме в країнах з багатою ресурсною базою спостерігається ресурсне марнотратство. Так, у Росії найбільш енергомістка економіка. США витрачає 10% свого ВВП на оплату палива, яке споживається в країні, в той час як Японія — лише 4%.

На забезпеченість світу мінеральною сировиною зростаючий вплив справляє НТР, спричиняючи не лише кількісні, але і якісні зміни господарської структури як окремих країн, так і світового співтовариства в цілому. Під її тиском економічно розвинуті країни Заходу перейшли до ресурсозберігаючого типу відтворення народного господарства, що істотно знизило щорічний обсяг використання ними мінерально-сировинних ресурсів і змусило переглянути перспективу щодо потреб світового господарства в найважливіших видах сировини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити