Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

35. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

35.1. Природний рух населення та його відтворення

У світі домінують два типи відтворення населення. Для першого типу характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту. Цей тип характерний для більшості країн Європи, Північної Америки. Другий тип відтворення властивий країнам Азії, Африки і Латинської Америки. Для нього характерні порівняно високі показники народжуваності, зниження смертності порівняно з 1975—1985 pp. і високі темпи росту населення.

Середньосвітові демографічні показники на початок 90-х років такі: коефіцієнт народжуваності — 26%; коефіцієнт смертності — 9%; природній приріст населення — 17%.

Показники відтворення населення різні в окремих країнах і регіонах. Загальний коефіцієнт народжуваності у розвинутих країнах — 15%о, в країнах, що розвиваються, — 31%о, загальний коефіцієнт смертності — відповідно 9 і 10%о. У більшості країн Азії, Африки і Латинської Америки коефіцієнт природного приросту понад 20%о. У розвинутих країнах величина цього показника в декілька разів менше при максимумі в 10%о в окремих країнах. У деяких країнах Європи (Російська Федерація, Україна, Білорусь, Латвія) рівень народжуваності нижчий від рівня смертності.