ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

35. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

35.13. Сільське населення світу

Усі жителі сільських поселень країни, області, району становлять сільське населення. Це постійне населення сільської місцевості. Сільське населення світу в 1990 р. складало біля 3 млрд. осіб, його кількість продовжує зростати (за рахунок країн, що розвиваються), хоча в світовому населенні його частка швидко знижується (в 1960 р. — 67%, 1990 — 57%). В Україні на початок 1994 р. в селах проживало 16,7 млн. осіб (32% від загальної чисельності населення).

Динаміка міського населення світу.


Міське населення

млн. осіб

частка в населенні світу, %

1800

29,3

3,0

1850

80,8

6,4

1900

224,4

13,6

1950

780,4

28,9

1960

1028,0

33,9

1970

1381,2

37,4

1980

1822,3

41,1

1990

2261,3

43,0


Питома вага міського населення по регіонах світу (1990 р.)

Регіон

%

Регіон

%

Населення світу

43

Південна

26

Африка

32

Європа

73

Східна

19

Західна

80

Західна

33

Північна

83

Північна

44

Південна

66

Центральна

32

Латинська Америка

72

Південна

46

Карибські острови

59

Азія

31

Центральна Америка

66

Східна

33

Південна Америка

75

Південно-Східна

29

Північна Америка

75

Західна

63

Австралія та Океанія

71


У більшості індустріально розвинутих країн світу сільське населення складає 20—25% (Великобританія, Японія, Канада, США); найменше — 12—14% в Австралії. У країнах, що розвиваються, сільського населення більше, як-от у Китаї, Індії, багатьох країнах Африки та ін.

Серед сільського населення, як правило, більше дітей, ніж серед міського, і менше працездатних. Співвідношення кількості чоловіків і жінок майже однакове в місті і на селі. Середня кількість членів сім'ї на селі дещо більша, ніж у містах, і народжуваність в цілому вища.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити