Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

35. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

35.16. Зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу

Зайнятість — суспільно корисна діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, котра приносить їм, як правило, заробіток (трудовий дохід). Вона характеризує ступінь діяльності індивідів і становить систему соціально-економічних відносин, які забезпечують працездатне населення робочими місцями та його участь в суспільно корисній діяльності.

В кінці XX ст. відбуваються значні зміни в зайнятості населення. Зменшується кількість зайнятих у сільському господарстві. В 1990 р. в аграрному секторі було 47%. У економічно розвинутих країнах аграрне населення (зайняте в аграрному секторі та їхні сім'ї) скоротилось до 8%. У країнах, що розвиваються, частка аграрного населення зменшилась до 56% (в 1950 р. було 78%). Зменшується кількість зайнятих у сфері матеріального виробництва і збільшується — в сфері фінансів, послуг, управління, науки та ін. Згідно з прогнозами, така динаміка збережеться, що в свою чергу відіб'ється на чисельності промислових робітників і селян. Зростає кількість дрібних і середніх підприємців — власників.

У найрозвинутіших країнах Заходу все яскравіше проявляється неоднорідність робітничого класу. Кількість «синіх комірців» (так прийнято називати робітників фізичної праці) скорочується. їхнє місце на підприємствах поступово займають освіченіші працівники розумової праці — «білі» і «золоті комірці» (до них зараховують висококваліфікованих спеціалістів, які створюють і обслуговують автоматизовану та електронно-обчислювальну техніку).

Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень розвитку окремих галузей. У розвинутих країнах рівень зайнятості в промисловості становить 25—40%. Велика також частка населення у сфері послуг (пасажирський транспорт, роздрібна торгівля, комунальні послуги, банківська справа тощо). У Великобританії, ФРН, Бельгії, Франції, Швеції в цій сфері працює до 40% економічно активного населення, в США — до 50%.

У країнах, що розвиваються, на другому місці після сільського господарства за зайнятістю робочої сили знаходиться сфера послуг (у Латинській Америці вона вийшла навіть на перше місце). Ріст зайнятості у сфері послуг пов'язаний значною мірою з поширенням дрібної торгівлі. У країнах, що розвиваються, промисловість і будівництво за часткою робочої сили знаходяться на третьому місці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити