Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

37. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

37.2. Світова паливно-енергетична система

Паливно-енергетична система — складний міжгалузевий комплекс видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу й використання. До складу цієї системи входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова) та електроенергетика, які тісно пов'язані з усіма галузями господарства. Значення палива для економіки будь-якої держави величезне: без нього неможливий виробничий процес, робота промисловості, сільського господарства і транспорту. Основні первинні джерела енергії у сучасному світі — це нафта, вугілля, природний газ, гідроенергія; широко зростає значення атомної енергії. Частка решти джерел (дрова, торф, енергія сонця, вітру, геотермальна енергія тощо) у загальному енергоспоживанні становить лише кілька відсотків. Щоправда, в окремих країнах ці джерела мають істотне значення для енергопостачання: наприклад, у Фінляндії — дрова, в Ісландії — гарячі термальні джерела.

Переважна частина запасів твердого органічного палива та урану розташована на території промислово розвинутих країн, а ресурси нафти й гідроенергії — передусім у країнах, що розвиваються. Природний газ розподіляється рівномірно. Достовірні запаси органічного палива розташовані по континентах таким чином: Північна Америка (40% від загальносвітових), Азія (35%), Європа (12%), Південна Америка (3%), Африка (7%), Океанія (3%).

Розміщення основних галузей енергетики світу зумовлене як природними, так і соціально-економічними факторами. За видобутком вугілля, природного газу, уранових руд попереду економічно розвинуті країни, а за видобутком нафти — країни, що розвиваються. Проте переважна частина усіх цих ресурсів споживається в економічно розвинутих країнах.

Енергозабезпечення світу станом на 1991 р. за розмірами споживання становила 11 млрд. тонн умовного палива у вугільному еквіваленті. На вугілля припадає 28%, нафту — 37%, природний газ — 23%, ядерну енергію — 6% , нетрадиційні джерела енергії (вода, сонце, вітер тощо) — 6%. У світі видобувається 11,4 млрд. тонн умовного палива, в т.ч. в Європі — 1,5 млрд. (13,2% світового), Азії — 3,2 млрд. (28,2%), Африці — 0,7 млрд. (6,4%), Північній Америці — 2,7 млрд., Латинській Америці — 0,7 млрд. (6,9%). Питоме споживання енергії на душу населення в середньому в світі перевищує 2 т. умовного палива за рік. В індустріально розвинутих країнах цей показник значно вищий (США — 12, ФРН — 6. Японія — 4), в країнах, що розвиваються, набагато нижчий (0,3—1,0 т.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити