Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

4.4. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі

4.4.3. Робота текучих вод

Діяльність текучих вод — це головний зовнішній процес на земній поверхні. Він спостерігається практично повсюди, за винятком полярних районів і гір, що вкриті льодовиками; обмежений у пустелях. Від текучої води відбувається загальне зниження поверхні під впливом зносу ґрунту і гірських порід, утворюються так звані ерозійні форми рельєфу, такі, як яри, балки, річкові долини, а також акумулятивні форми — конуси виносу балок і ярів, дельти рік.

Яри — витягнуті заглиблення, в яких круті не задерновані схили і зростаюча вершина. Створюються вони тимчасовими водотоками, їх утворенню, крім природних факторів (наявність схилів, легко розмивних ґрунтів, сильних опадів, швидкого сніготанення та ін.), сприяє також людина своєю нераціональною діяльністю (вирубка лісів, розорення схилів, особливо зверху вниз та ін.).

Балки на відміну від ярів зупинили свій ріст. Схили їхні менш круті, зайняті луками і лісами. Яружно-балковий рельєф характерний для Середньоруської, Приволзької та інших височин. Він є на Великих рівнинах у США, на плато Ордос в Китаї та ін. Яри та балки створюють труднощі для сільськогосподарського освоєння території, дорожнього та інших видів будівництва, знижують рівень ґрунтових вод, зумовлюють інші негативні наслідки.

У горах велику руйнівну силу мають грязе-каменні потоки, що називаються селями. Вміст твердого матеріалу в них може досягати 75% загальної маси потоку. Селі переміщують до підніжжя гір значну кількість уламкового матеріалу. Із селями пов'язані катастрофічні руйнування поселень, доріг, гребель.

Велику руйнівну роботу як в горах, так і на рівнинах чинять ріки. В міжгірних долинах і тектонічних розломах вони утворюють глибокі вузькі річкові долини з крутими схилами типу ущелин, на яких розвиваються різні схилові процеси, що знижують гори. На рівнинах ріки підмивають схили і розширюють долини до десятків кілометрів. На відміну від гірських рік у них є заплава. Схили річкових долин на рівнинах переважно мають надзаплавні тераси — колишні заплави, що свідчать про періодичне врізання рік. Заплави і русла рік виступають тими рівнями, до яких «прив'язані» яри і балки. Тому зниження цих рівнів зумовлює збільшення і врізання ярів, збільшення крутизни прилеглих до них схилів, змивів ґрунтів та ін.

Поверхневі текучі води протягом довгого геологічного часу можуть бути причиною сильних руйнувань у горах і на рівнинах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити