ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

43. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

43.5. Одна з країн Центральної Європи (Польща)

Географічне положення та основні відомості про країну. Польща знаходиться в Центральній Європі в басейні річок Вісли та Одри (Одеру). На півночі природним кордоном країни є Балтійське море, на півдні — гірські системи Карпат і Судетів. На півночі межує з Росією, на. північному сході з Литвою. Польща має східні кордони з Білоруссю та південно-східні — з Україною. На півдні й південному заході Польща межує зі Словаччиною та Чехією, на заході — з Німеччиною. Географічне положення країни дуже вигідне. Вона має вихід до Балтійського моря і знаходиться на надзвичайно важливих транзитних шляхах, що ведуть з Росії та країн Балтії до Центральної та Західної Європи.

Територія — 312,7 тис. км2. Столиця — Варшава (1,6 млн. жителів, 1993 p.). Адміністративно-територіальний поділ: 49 воєводств. Офіційна мова — польська. Грошова одиниця — польський злотий (1 злотий = 100 грошам).

Польща — парламентська республіка. Глава держави — президент, обираний на 5 років на загальних, рівних і прямих виборах за таємного голосування. Законодавча влада здійснюється двопалатним парламентом (національні збори), що складається з сейму та сенату. Депутати й сенатори вибираються на 4 роки на основі загального, рівного і прямого права виборців за таємного голосування. Сейм складається з 460 депутатів, а сенат — із 100 сенаторів.

Політичні партії: Демократична унія, Християнсько-національне об'єднання, Згода «Центр», Конфедерація незалежної Польщі, Ліберально-демократичний конгрес, Польська селянська партія, Соціал-демократія Республіки Польщі.

Профспілкові об'єднання: «Солідарність», Всепольська згода професійних союзів.

Природні умови та ресурси. Рельєф Польщі переважно рівнинний (понад 90% території). Лише на півдні здіймаються Західні Карпати і Судети. Найвища точка країни — 2499 м. над рівнем моря — знаходиться в Карпатах. На півночі Польщі вздовж узбережжя Балтійського моря простерлися акумулятивні рівнини з висотами нижче 200 м. На півдні, обабіч річки Вісли, знаходяться височини. Найвища їх точка досягає висоти 611 м.

Клімат Польщі помірний, перехідний від морського до континентального. Континентальність клімату відчутно зростає з заходу на схід. Протягом року панує західний перенос вологого й теплого повітря з Атлантичного океану. Середня температура січня змінюється від -1 °С на заході та узбережжі Балтійського моря до —З °С в центральних районах. На півночі середня температура липня +16, + 17 °С, в центрі країни +18, +19 °С. Річна кількість опадів на рівнинах — 500—600 мм, на височинах — 600—700 мм, у горах — до 1800 мм.

Майже всі річки належать до басейну Балтійського моря. Найбільші з них — Вісла та Одра перетинають країну з півдня на північ. Живлення цих рік та їхніх приток переважно снігово-дощове. У країні понад 900 озер. Більшість із них знаходиться на півночі.

На більшій частині території Польщі переважають дерново-підзолисті ґрунти. На сході та північному сході поширені дерново-болотні та болотні, в передгір'ях — бурі лісові ґрунти. У долинах річок основними типами ґрунтів є алювіальні.

У минулому майже вся нинішня територія Польщі була вкрита густими лісами. Нині під ними — близько 27% площі країни. Переважають хвойні породи: сосна, ялина, в горах — ялиця. На заході й півдні переважають мішані ліси. Тут, окрім хвойних порід, ростуть дуб і бук. На півночі та сході Польщі збереглися значні масиви незайманих лісів, що їх називають пущами — Біловезька, Августовська та ін.

Тваринний світ Польщі представлений лісовою фауною. Водяться олені, козулі, лосі, кабани, зубри. Знову з'явилися винищені колись бобри. Серед хижаків — вовк, лисиця, рись. Найтиповіші промислові птахи — глухарі, тетеруки, куріпки. В Балтійському морі — тріска й салака.

На території Польщі — понад десять національних парків.

Клімат і рельєф Польщі сприятливі для ведення господарства. Країна має значні рекреаційні ресурси: численні джерела мінеральних вод у передгір'ях, велику кількість пам'яток культури і архітектури. Є також багаті й різноманітні корисні копалини. З-поміж них особливо вирізняються кам'яне та буре вугілля, запаси сірки, мідної та цинкової руд, кухонної солі тощо. Через переважну рівнинність території гідроенергоресурси незначні.

Населення. У Польщі проживає 38,79 млн. осіб (1996 р.). В етнічному відношенні населення майже однорідне — поляки (білоруси — близько 300 тис., українці — 150 тис., литовці — 30 тис.).

У містах проживає більш як 60% населення. Крім Варшави, найбільші міста: Лодзь (839 тис.), Краків (750 тис.), Вроцлав (640 тис.), Познань (578 тис.), Гданськ (468 тис.), Щецин (395 тис.).

Господарство. Значна частина економічного потенціалу Польщі базується на переробці запасів мінеральної сировини: країна посідає одне з провідних місць у Європі за видобуванням кам'яного вугілля, сірки, срібла, виплавкою сталі. У 1990 р. в Польщі було започатковано радикальні зміни, що одержали назву «програма Бальцеровича», за іменем тодішнього віце-прем'єра і міністра фінансів. Основною метою програми стало формування основ ринкової економіки, близької до систем, апробованих у високорозвинених країнах. Дуже швидко в законодавчому порядку було закріплено свободу підприємництва і рівноправність різних форм власності; прийнято закон про приватизацію державних підприємств, який, зокрема, виявився юридичним підмурком для формування системи малого й середнього бізнесу в Польщі. Обсяг ВНП 1992 р. склав 78 млрд. доларів. Одним із головних чинників виходу з економічної кризи став розвиток приватного сектора. Його частка у створенні ВНП — понад 45% (1992 р.). На приватні фірми випадає також 75% транспортних послуг, більш як 90% внутрішньої торгівлі. У країні — понад 7 тис. підприємств з іноземним капіталом, на яких зайнято 370 тис. працівників. За даними ЮНЕСКО, Польща вийшла на 1-е місце серед країн Східної Європи за динамікою росту іноземних інвестицій.

Промисловість. Польща вирізняється розвитком машинобудування (в тому числі транспортного), хімічної, фармацевтичної, легкої промисловості, виробництвом міді, цинку, кам'яного вугілля, сірки. Її частка в світовому промисловому виробництві — 3,7%.

Основою паливно-енергетичного комплексу є кам'яне вугілля Верхньосілезького басейну. Видобуток нафти — незначний. У Передкарпатті видобувається природний газ. Майже всю електроенергію виробляють теплові електростанції, що працюють на кам'яному та бурому вугіллі. ТЕС розміщені переважно у Верхній Сілезії та в центральній частині країни. Великі електростанції є в Помор'ї. Основний центр чорної металургії — Сілезько-Домбровська агломерація (Краків і Ченстохова). Сталь високої якості виплавляється у Варшаві, Заверці та ін. Кольорова металургія представлена в основному трьома галузями — свинцево-цинковою, мідеплавильною та алюмінієвою. Цинкову промисловість розміщено у Верхній Сілезії, де є родовища свинцево-цинкових руд. Там же сконцентровано мідеплавильну та алюмінієву промисловість, а також важке машинобудування. У центральній частині та на сході країни вирізняються такі машинобудівні центри, як Варшава, Лодзь, Бидгощ, Люблін, Стараховіце. Варшавські заводи виробляють електротехнічну продукцію, верстати, прилади, електронні машини. Автомобільні заводи побудовано в Любліні, Стараховіце, Вроцлаві та Бельсько-Бяла. Лодзь вирізняється виробництвом машин та обладнання для текстильної промисловості. Розвивається сільськогосподарське машинобудування. На півночі країни машинобудування спеціалізується на виробництві морських суден, а також машин та обладнання для них. Хімічна промисловість представлена всіма найважливішими галузями основної та органічної хімії. На південному сході країни, в Пулавах і Тарнуві, розміщено хімкомбінати, що виробляють природний газ і випускають азотні добрива. На крайньому північному заході виробляють добрива й сірчану кислоту (Поліце). У центрі країни (Варшава, Лодзь, Бидгощ, Іновроцлав) розвивається виробництво різних продуктів органічної та неорганічної хімії. У Плоцьку діє нафтопереробний завод. У структурі промисловості висока питома вага легкої та харчової галузей. Текстильну промисловість сконцентровано в Лодзі та містах поблизу неї. Вона розвинена і в Нижній Сілезії, на півдні країни, а також на сході, де значним центром цього виробництва є Білосток. Харчова промисловість країни представлена виробництвом плодоовочевих і м'ясних консервів, яловичини, бекону, переробкою картоплі, борошномельною та цукровою промисловістю і т. ін. Більшу частину цукрових заводів зосереджено на південному сході та в центральній частині країни.

Сільське господарство. Під сільськогосподарськими вгіддями — 61% площі країни. У структурі рослинництва зерновим і зернобобовим культурам відведено приблизно 55% всієї посівної площі, картоплі — 17, кормовим культурам — 18, технічним, овочам та ін. — 10%. З -поміж зернових вирізняється жито (поширене повсюдно) і пшениця (в південних районах). Картоплю вирощують скрізь. Із технічних культур важливе значення має цукровий буряк, вирощування якого зосереджено на півдні країни. На північному сході вирощують льон. Провідні галузі тваринництва — велика рогата худоба і свинарство. Поширена переважно молочно-м'ясна рогата худоба, а на півдні та в гірській місцевості розводять і м'ясо — молочну. Свинарство розвинене в середній частині країни. На північному сході та в Карпатах розводять овець м'ясо — вовняних порід.

Транспорт. Довжина залізниць — близько 30 тис. км., автомобільних шляхів — понад 150 тис. км. Найгустіша мережа залізниць — на південному заході та заході. Найважливіші річкові шляхи — Одра і Вісла, а також система каналів, що зв'язують басейни цих рік. Основні морські порти — Гданськ, Гдиня і Щецин.

Зовнішньоекономічні зв'язки. У 1993 р. польський експорт та імпорт склали відповідно близько 13,5 млрд. і 15,6 млрд. доларів. Основні статті експорту: мідь, кам'яне вугілля, продукція машинобудування, автомобілі, взуття. Вивозять також машини, промислове устаткування, судна, продукцію хімічної промисловості, товари широкого вжитку, вугілля, кокс, мідь, сірку, цинк. Імпортують нафту, газ, зерно.

Туризм. Зростає число туристів, які приїжджають до Польщі, особливо в гірські райони (Татри, Судети), на побережжя Балтійського моря. Прибутки від іноземного туризму 1992 р. склали 183 млн. доларів.

Соціальний розвиток і соціальна інфраструктура. Безробіття наприкінці 1994 р. становило 16%.

Країна має розвинену мережу навчальних закладів для загальноосвітньої підготовки молоді. Освіта обов'язкова до 15-річного віку. Навчання на всіх рівнях освіти безплатне. Розширяється мережа приватних шкіл. Вищу освіту можна одержати в 92 навчальних закладах, у тому числі Варшавському, Познанському університетах, а також в одному з найстаріших у світі — Ягеллонському університеті в Кракові, заснованому 1364 р. Особи з вищою освітою становлять майже 10% зайнятих в економіці Польщі, з них більше половини — жінки.

Серед основних періодичних видань — щоденні газети «Жеч посполита», «Газета виборча», «Жиче Варшави» і «Трибуна». Діє 8 телецентрів, більш як 20 радіостанцій. Основні національні інформаційні агентства: Польське агентство преси (ПАП), Польське інформаційне агентство (ПІА), агентство Інтерпрес.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити