ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

45. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ

45.7. Лісові ресурси, їх значення, розміщення та використання

Лісові ресурси — деревні, технічні, харчові, кормові, лікарські та інші ресурси, а також корисні природні властивості лісу (захисні, водоохоронні, оздоровчі та ін.).

Рослинний покрив земної кулі надзвичайно багатий і різноманітний. Поширення рослинності (фітоценозів, рослинних асоціацій, формацій, типів) залежить переважно від кліматичних умов і має зональний характер.

У холодному поясі поширені полярні пустелі й тундри. Перші позбавлені суцільного покриву, а рідка рослинність окремих ділянок складається з лишайників і мохів, зрідка ломикаменю, полярного маку. В тундрі, крім лишайників і мохів, ростуть чагарники (брусниця, буяхи, морошка) та іноді низькорослі (карликові) дерева. На південь вузькою смугою простяглася лісотундра — своєрідне рідколісся, де тундрові асоціації перемежовуються з ділянками лісу.

Далі на південь розташована зона лісів помірного поясу, що поділяється на підзону хвойних лісів із такими деревними породами, як ялина, смерека, модрина, сосна, підзону мішаних лісів, де поряд із хвойними ростуть листяні дерева (дуб, липа, клен, берест), і листяних лісів, основними породами яких є дуб, бук, граб, липа, клен, ясен та ін.

На південь від лісової зони лежить зона лісостепу, а ще південніше — степу. Характерна для степу природна рослинність — багаторічні дернові злаки (ковила, типчак, тонконіг, житняк, вівсюг тощо) — збереглася лише на невеликих ділянках; здебільшого степи розорані й перетворені на сільськогосподарські вгіддя.

Основною рослинністю в субтропіках, залежно від вологозабезпеченості, є вічнозелені вологі субтропічні ліси, жорстколисті субтропічні ліси, пустельна рослинність. У вологих лісах ростуть дуб, бук, лавр, магнолія, платан, олива, інжир, самшит, деякі хвойні, багато ліан і епіфітів. У жорстколистих лісах переважають вічнозелені види дуба, в Південній півкулі — евкаліпт, протеєві; багато чагарникової рослинності. У внутрішніх частинах материків у субтропіках поширені пустелі й напівпустелі, з характерним для них несуцільним рослинним покривом, що складається головно з багато - і однорічних трав, чагарників і деяких порід дерев (саксаул та ін.).

У тропічній зоні розпросторені вологі тропічні ліси, сухі листопадні (на час посухи) ліси й савани. Вічнозелені, багатоярусні, з великою кількістю видів рослин вологі ліси мають невичерпні багатства. Тут ростуть цінні деревні породи — пальми (близько 1700 видів), червоне дерево, гевея, ландольфія, кавове й какаове дерева, гвоздичне, мирти й багато інших, які дають деревину, каучук, смоли, гвоздику, корицю, перець, олію, ефір, їстівні плоди тощо.

Людство використовує природну рослинність для випасу худоби (луки, степи, напівпустелі, тундри, ліси), як сіножаті (луки, степи), для технічних потреб (ліси), для харчування (плоди, ягоди, гриби). Ще первісна людина навчилася вирощувати потрібні їй рослини, які називаються тепер культурними, або сільськогосподарськими культурами.

Дикі рослини, їхні плоди широко використовуються в житті людини — для харчування, на корм худобі, для промислового перероблення, виготовлення ліків, озеленення (декоративні рослини); ліси, крім того, захищають ґрунти від ерозії та поля від посухи, регулюють водний режим водойм і ґрунтів, використовуються як санітарні смуги навколо міст, для відпочинку трудящих.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити