ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

46. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

46.11. Національний склад населення

Національний склад населення — розподіл населення за ознакою національної належності до певного етносу. Дослідники налічують у світі близько 5 тис. різних народів — від найдрібніших племен, чисельність яких вимірюється сотнями, а то й десятками осіб (андаманці-мінкопії — в Індії, тоала — в Індонезії, ботокуди — у Бразилії, ямана — в Аргентині й Чилі і т. д.), до найбільших націй, що об'єднують десятки й сотні мільйонів людей: китайці-хань (1120 млн.),гіндустанці (240 млн.), американці США (205 млн.), бенгальці (200 млн.) та ін. 321 народ, чисельність кожного з яких перевищує 1 млн. душ, складає 96,2% усього населення Землі, причому 79 народів чисельністю понад 10 млн. осіб кожний становлять більше 4/5 людства.

Етнос (від грец. ethnos — суспільство, група, плем'я, народ) — історично сформована стійка спільність людей; плем'я, народність, нація. Основними умовами виникнення етносу є спільність території та мови, які виступають потім і як ознаки етносу; інколи етнос утворюється і з різномовних груп (скажімо, численні нації Америки). З розвитком усередині етносу складаються характерні риси матеріальної та духовної культур, групових психологічних характеристик, виробляється етнічна самосвідомість. Сформований етнос виступає як соціальний організм, що самовідтворюється завдяки етнічно однорідним шлюбам і передаванню новому поколінню мови, культури, традицій, етнічної орієнтації тощо. Для забезпечення стійкого існування етнос прагне до створення соціально-територіальної організації (держава чи національна автономія).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити