ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

48. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

48.4. Територіальна структура господарства: промислові райони, промислові вузли, промислові центри, промислові пункти

Територіальна структура господарства відображає розміщення продуктивних сил певними територіальними сукупностями. Це сукупність стійких зв'язків між елементами об'єкта. Це поділ території на просторово виокремлені елементи, кожен із яких виконує певну функцію в розвиткові даного об'єкта.

Основними елементами територіальної структури господарства є: промислові райони, промислові вузли, промислові центри і промислові пункти.

Промисловий район — це інтегральний економічний район із переважним значенням промислового виробництва як головної галузі спеціалізації, або галузевий економічний район, що утворюється поєднанням і виробничими взаємозв'язками підприємств однієї або кількох галузей промисловості.

Промисловий вузол — зосередження на обмеженій території виробничо-територіального поєднання підприємств, що склалося історично. Підприємства промислових вузлів об'єднані між собою економічними і виробничими зв'язками, єдиною виробничою і соціальною інфраструктурою.

Промисловий центр — місто або селище міського типу, де зосереджено кілька промислових підприємств, які є основною спеціалізованою містоутворювальною галуззю.

Промисловий пункт — промислове підприємство разом із населенням, яке виникло при ньому. Промисловий пункт складається з одного підприємства і пов'язаних із ним елементів невиробничої сфери. Зазвичай він не має тісних економічних зв'язків із навколишньою територією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити