Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

Складчасті гори — підняття земної поверхні, які виникають у рухомих зонах земної кори. Найхарактерніші вони для молодих геосинклінальних зон. У них товща гірських порід зім'ята в складки різної величини і крутизни, піднята на деяку висоту. Спочатку рельєфу складчастих гір відповідають тектонічні структури, хребти — антикліналям, долини — синкліналям; згодом ця відповідність порушується.

Брилові гори — підняття земної поверхні, відокремлені тектонічними розломами. Для брилових гір характерні масивність, круті схили, порівняно незначна розчленованість. Виникають на територіях, які раніше мали гірський рельєф і вирівняні денудацією, а також на рівнинних територіях.

Складчасто-брилові гори — підняття земної поверхні, зумовлені складними деформаціями земної кори — пластичними і розривними. Складчасто-брилові гори виникають в основному при деформації і підняттях товщ порід, які зім'яті в складки і втратили пластичність. Широко поширені в молодих геосинклінальних зонах. Прикладами складчасто-брилових гір є гори Тянь-Шаню, Алтаю, гори значної частини Балканського півострова.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити