ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

51. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

51.1. Значення та галузева структура

Машинобудівний комплекс охоплює машинобудування та металообробку. Він характеризується розвитком міжгалузевих і внутрігалузевих зв'язків. Його зв'язки з іншими комплексами є важливою передумовою функціонування господарства. Він виробляє машини, устаткування, апарати, прилади, товари народного споживання, продукцію оборонного й космічного призначення. Створюючи сучасні знаряддя праці, машинобудівний комплекс впливає на науково-технічний прогрес і розв'язання різних соціально-економічних завдань, підвищення ефективності виробництва.

Машинобудування відзначається складністю структури. Залежно від цільового призначення воно поділяється на енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, будівельно-дорожне, приладо-верстатобудування та ін. Кожне з них, своєю чергою, підрозділяється на декілька галузей. Особливе місце належить верстатобудуванню, а також виробництву ковальсько-пресових машин та інструментів, які забезпечують розвиток самого машинобудування.

За стадіями технологічного процесу виокремлюють заготівлю, механічну обробку та збирання. Заготівля значною мірою впливає на металомісткість вироблюваної продукції.

За особливостями розміщення виробництва і ступенем розчленування технологічного процесу галузі машинобудування поділяють на: важке машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування; виробництво точних машин і механізмів, приладів та інструментів; виробництво металевих виробів і заготівель; ремонт машин та устаткування.

Важке машинобудування криє в собі виробництво металургійного, гірничого й підіймально-транспортного устаткування, енергетичних блоків, а також інших металоємних і великогабаритних виробів.

У загальному машинобудуванні переважає збирання металевих конструкцій, а також виготовлення різних заготівок (транспортне машинобудування без автомобілебудування; виробництво технологічного устаткування для промисловості, окрім легкої й харчової, та будівництва; сільськогосподарське машинобудування).

Середнє машинобудування характеризується широким розвитком кооперування і виробляє автомобілі, трактори, верстати, сільськогосподарські машини, устаткування середніх розмірів для промисловості.

У галузях із виробництва точних машин, приладів та інструментів технологічний процес представлений точною механічною обробкою і збиранням (електротехнічна, приладобудування та ін.).

Металообробна промисловість виготовляє металеві вироби й конструкції, ремонтує машини, різне устаткування. Основна її продукція: сталеві й чавунні вироби, будівельні металовироби, металева тара й фурнітура, конструкції для мостів і ліній електропередачі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити