ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

51. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

51.3. Принципи розміщення та географія основних галузей

Розміщення підприємств машинобудування перебуває у прямій залежності від техніко — економічної специфіки виробництва, передовсім таких його особливостей, як конструкційна складність продукції та широкий розвиток спеціалізації й кооперування.

Для важкого машинобудування характерні підприємства повного виробничого циклу з випуском продукції невеликими серіями і навіть індивідуального призначення. Залежно від тих чи тих причин вони орієнтовані не тільки на металургійні бази, а й на райони споживання.

Локомотивобудування тяжіє до джерел сировини. Близькість до металургійних баз впливає й на розміщення вагонобудування, але для його розвитку важливу роль відіграє також наявність джерел деревної сировини чи можливість її імпорту.

Суднобудування поділяється на морське й річкове, тяжіє до морів і внутрішніх шляхів. Серед галузей машинобудування воно характеризується найтривалішим циклом виробництва. Інші особливості: будівельно-монтажний характер технологічних операцій, різноманітність типів суден і наявність суміжників із їх виробництва.

Авіаційна промисловість орієнтується на райони високої технічної культури, які володіють необхідним науково-виробничим потенціалом і кваліфікованими кадрами.

Сільськогосподарське машинобудування тяжіє до районів споживання готової продукції, спеціалізація підприємств відповідає профілю сільського господарства. Так, у районах вирощування цукрових буряків виробляють бурякозбиральні комбайни, льону — довгунця — льонозбиральні тощо.

Орієнтація на потреби готової продукції характерна і для галузей, які забезпечують промисловість технологічним устаткуванням.

Верстатобудуванню притаманне розміщення підприємств у районах із розвиненим машинобудуванням. Важливу роль в організації виробництва верстатів мають науково-дослідні та дослідно-конструкторські центри.

Тракторобудування орієнтується на райони споживання й сировинні бази (залежно від металомісткості виробництва).

Галузі з виробництва точних машин, механізмів, приладів та інструменту орієнтуються на райони високої технічної культури.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити