Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

4.9. Поняття про річкову долину

Річкові долини — відносно вузькі довгі улоговини, утворені ріками, мають похил, у відповідності з їхньою течією, від верхів'я до пониззя. Долини бувають звивисті і прямолінійні. Складові молодої річкової долини — дно і схили, в більш пізній період розвитку — русло і ложе ріки, заплави, тераси, корінний берег. Глибина, ширина, кількість терас у річковій долині залежать від віку і потужності ріки, геологічної будови місцевості, положення базису ерозії, загальних змін фізико-географічних умов. Походження річкової долини в основному ерозійне, але багато з них, особливо великі, мають тектонічну будову. Річкові долини, вироблені з неоднорідних гірських порід, і ті, які відображають особливості геологічної структури місцевості, називаються структурними річковими долинами. До основних структурних типів долин належать: синклінальні долини (складки порід спрямовані випуклістю вниз); антиклінальні долини (послідовно напластований опуклий вигин, ядро якого складене давнішими шарами порід, а верхня частина — молодшими); моноклінальна долина (поздовжня, звичайно асиметрична долина, вироблена в гірських породах, що залягають з нахилом шарів в один бік); долина — грабен (утворюється в місцях розриву гірських порід та просідання центральних блоків, бічні залишаються на попередньому рівні або підіймаються).

Рівнинні площадки, часто нахилені до русла, і системи ступенів у річкових долинах, створені ерозійною та акумулятивною роботою річки, утворюють річкові тераси. Вони поділяються: за висотою над дном долини — на заплавні і надзаплавні тераси; за морфологічним характером і будовою — на укладені і накладені тераси.

Заплава — частина річкової долини, яка вкрита рослинністю і затоплюється лише під час повені. Заплава має багато улоговин. Вони чергуються з грядами. Прируслова заплава — найвища, з алювію; центральна заплава - нижча, з менших намулів; притерасна — найбільш знижена, заболочена, прилягає до високого берега і складена мулом. Заплави шириною до 40 км. характерні великим рівнинним рікам з нерівномірним стоком. Ґрунти заплави, які поповнюються органічним мулом, дуже родючі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити