ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

54. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

54.2. Сировинна база та принципи розміщення. Географія основних галузей промисловості будівельних матеріалів

Залежно від конкретних потреб будівництва і стадій технологічного процесу промисловість будівельних матеріалів поділяється на: 1) видобуток і первинну обробку мінерально-будівельної сировини (пісок, гравій, щебінь); 2) виробництво в'яжучих матеріалів (цемент, вапняк, гіпс); 3) виробництво різних стінових матеріалів, виробів і конструкцій, особливо бетонних і залізобетонних, для будівництва будинків і споруд. Сучасне будівництво використовує чимало будівельних матеріалів, що їх виробляє хімічна промисловість, — пластмаси, смоли, лінолеум, полістиролові плити та ін. Для виробництва їх використовують шлаки металургійних заводів та електростанцій, з яких виробляють цемент, шлакоблоки, шлаковату. У будівництві застосовують деталі з литого каменю, мінеральну вату, яку одержують із розплавленого базальту.

На розміщення промисловості будівельних матеріалів значний вплив мають сировинні бази. Це пов'язано зі значною та низькою транспортабельністю мінерально-будівельної сировини. Водночас розміщення промисловості будівельних матеріалів залежить від споживчого фактора. Поширення сировинних ресурсів, дешевість і вантажомісткість сировини й готової продукції, значне їх поширення зумовили головну економіко — географічну особливість промисловості будівельних матеріалів — одночасне тяжіння виробництва до сировини й споживача.

Значення сировинного і споживчого факторів неоднакове для різних галузей, стадій і типів підприємств. Вирізняють: 1) галузі переважно сировинної орієнтації (виробництво цементу, цегли, азбоцементних і шиферних виробів, вогнетривких матеріалів, скла, керамічних труб, гіпсу); 2) галузі переважно споживчої орієнтації (виробництво бетону, залізобетонних виробів і конструкцій, м'яких покрівельних матеріалів, санітарно-технічних виробів).

Стосовно до джерел сировини і районів споживання готової продукції підприємства промисловості будівельних матеріалів поділяються на три типи. Одні видобувають, а також попередньо обробляють сировину і територіально прив'язані до природних ресурсів. Інші виготовляють матеріали (цемент, вапняк, гіпс), що зазнають подальшої переробки. Ці підприємства мають повний цикл виробництва — від сировини до готової продукції та зазвичай пов'язані з сировинними базами. Деякі підприємства випускають готові вироби з матеріалів, підданих первинній обробці. Вони, своєю чергою, поділяються на підприємства з повним циклом, які в основному тяжіють до сировини (скло, цегла), і на підприємства, що працюють на привізних напівфабрикатах і розміщуються в місцях споживання (бетон, залізобетонні вироби й конструкції).

Основною галуззю промисловості будівельних матеріалів є цементна. Вона орієнтується переважно на сировину. Оптимальні умови для розвитку цементної промисловості мають райони, де є не тільки вапняки й глини (або мергелі), а й мінеральне паливо. Сировинною базою для цементної промисловості можуть бути також шлаки, сланцева зола та інші відходи. їх утилізація зумовлює появу територіальних поєднань цементної промисловості з чорною та кольоровою металургією.

Промисловість збірного залізобетону пов'язана з районами споживання готової продукції. Більша частина залізобетонних виробів і конструкцій використовується безпосередньо в центрах виробництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити