ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

56. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

56.4. Сільське господарство — основна ланка АПК

Сільське господарство — важлива та основна ланка АПК. Воно виробляє рослинницьку і тваринницьку продукцію з метою одержання продовольства для населення та сировини для промисловості. Сільське господарство має свої особливості: економічні процеси відтворення в ньому тісно переплітаються з природними. Тому сільськогосподарське виробництво великою мірою залежить від природних умов (ґрунти, клімат тощо).

Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля, яка докорінно відрізняється від інших засобів виробництва (наприклад, машин, будівель) тим, що за правильного її використання, високої культури рослинництва родючість ґрунту не тільки не знижується, а й неперервно підвищується.

Деякі засоби виробництва в сільському господарстві використовуються лише протягом короткого часу, а не цілорічно. Багато виробничих процесів у сільському господарстві, а надто в рослинництві, залежить від пори року, що зумовлює сезонний характер сільськогосподарського виробництва. За цих умов особливого значення набуває фактор часу, що вимагає виконання виробничих процесів в оптимальні строки. Особливістю сільськогосподарського виробництва є також те, що значна частина продукції, виробленої в рослинництві й тваринництві, не набуває товарної форми і залишається в сільському господарстві для виробничих потреб (насіння, корми тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити