ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

56. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

56.6. Принципи розміщення та географія основних галузей рослинництва

До складу рослинництва входять: рільництво (вирощування зернових, технічних, кормових, овоче-баштанних культур і картоплі), плодівництво, виноградарство, квітництво, луківництво.

Зернове господарство переважає в рівнинних степових і лісостепових зонах із чорноземними й каштановими ґрунтами. До зернових культур належать: власне продовольчі хлібні (пшениця й жито); продовольчі круп'яні (гречка, просо, рис); фуражні (ячмінь, овес, кукурудза, зернобобові).

Технічні культури мають різноманітне господарське значення: прядивні (бавовник, льон — довгунець, коноплі, джут, кенаф); цукроноси (цукрові буряки й цукрова тростина); олійні (соняшник, льон-кучерявець, соя, гірчиця, арахіс, ріпак); ефіроолійні (троянда, коріандр, м'ята); лікарські (валеріана, горицвіт); тютюн, махорка, хміль.

Бавовник вирощують переважно на поливних землях у пустелях і напівпустелях. Найкращі умови для льону — довгунця — заплавні, а також окультурені суглинкові чи супіщані сірі та підзолисті ґрунти. Найбільші посіви конопель — у лісостеповій зоні. Кенаф — тепло-вологолюбна рослина, що добре проростає на жирних ґрунтах.

Цукрові буряки є вибагливими до родючості ґрунтів, тому їх вирощують на чорноземах, а також на темно-каштанових ґрунтах. Найкращими ґрунтами для соняшника є типові чорноземи, темно-каштанові, сірі лісові суглинки і перегнійно-карбонатні ґрунти. Сою вирощують на чорноземах, особливо супіщаних і суглинкових. Льон-кучерявець вирощують скрізь, де росте соняшник, але в дуже посушливих місцевостях він заступає посіви соняшнику. Гірчицю висівають у степах і напівпустелях.

Найкращими ґрунтами під хміль є темно-сірі та сірі лісові ґрунти легкого й середнього механічного складу, опідзолені чорноземи. Тютюн проростає здебільшого у спеціалізованих сівозмінах на сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтах, опідзолених чорноземах.

Овочівництво — вирощування овочевих культур, у тому числі баштанних. Існує овочівництво відкритого (для одержання овочів і насіння у відповідні сезонні періоди) та закритого (у поза сезонний час) ґрунту. Вирощування овочевих культур поширене повсюдно, проте тяжіє до міст і промислових центрів (для запобігання великих втрат під час транспортування), а також до центрів їх переробки (консервування, сушіння, виробництво соків тощо).

Для розвитку картоплярства найбільш придатний пухкий ґрунт із доброю повітропроникністю. Найкраще росте картопля на легких середньо-зв'язаних супіщаних або суглинкових ґрунтах; добрі врожаї дає на осушених окультурених торфових ґрунтах, чорноземах.

Плодівництво охоплює: садівництво (вирощування зерняткових, кісточкових і горіхоплідних дерев); ягідництво, субтропічне садівництво, виноградарство, виробництво спеціальних культур. На розміщення плодівництва впливають мікрокліматичні особливості місцевості та характер ґрунтів. Вони краще ростуть на схилах і потребують добре дренованих ґрунтів, що зумовлює їх розміщення на територіях із вираженим горбистим рельєфом.

Виноградарство розвивається на різних ґрунтах, окрім заболочених та дуже засолених. Певні сорти винограду потребують відповідних типів ґрунтів. Так, на вапнякових ґрунтах вирощують сорти винограду для виготовлення шампанських вин, на чорноземах і каштанових ґрунтах — столові сорти й сорти, з яких виготовляють коньяк.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити