Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

4.12. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

Рельєф земної поверхні зумовлює багато особливостей тієї чи іншої території, а тому при будь-якому будівництві, розвідуванні корисних копалин, у сільському господарстві та у військовій справі завжди доводиться зважати на його специфіку.

Від рельєфу залежить розміщення і конфігурація сільськогосподарських угідь, використання тієї чи іншої техніки, характер меліоративних робіт, розміщення сільськогосподарських культур.

Нахил поверхні впливає на умови стоку води, зволоженість, інтенсивність змиву ґрунтів та утворення ярів. Яри зменшують площу орних земель, розрізують дороги.

Кут падіння сонячних променів на поверхню землі залежить від крутизни схилу місцевості. Південний схил найтепліший, західний і східний посідають проміжне значення. Тому тривалість безморозного періоду на випуклих формах рельєфу трохи більша, ніж у видолинках.

У залежності від характеру рельєфу ріки поділяються на рівнинні та гірські. Рівнинні ріки найбільше використовуються для лісосплаву і річкового транспорту, а гірські багаті гідроресурсами і на них будують ГЕС.

Рельєф місцевості впливає на обсяг земельних робіт при будівництві доріг. При невеликій крутизні схилу і пересіченій місцевості збільшується обсяг земельних робіт і вартість будівництва. При виборі трас автомобільних доріг і залізниць та їх будівництві враховується можливість карстових явищ, обвалів та ін.

Щоб спроектувати промислові об'єкти, населені пункти, треба добре знати рельєф навколишньої місцевості і процеси, які цей рельєф створюють.

Деякі ділянки земної кори дуже заболочені, хоч вони й цілком придатні для сільськогосподарського використання. При проведенні там робіт з осушування боліт (меліорації) риють канави і канали, якими болотяні води стікають у ріки. Однак перш ніж рити ці канави і канали, треба визначити похил місцевості. Для цього користуються точними топографічними картами і особливими геодезичними прийомами, які називаються нівелюванням. Нівелюванням визначають висоти сусідніх точок місцевості, тобто встановлюють перевищення однієї точки місцевості над іншою.

Не знаючи рельєфу і не враховуючи його особливостей, неможливо з максимальною ефективністю використати територію для господарства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити