Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

6. ГІДРОСФЕРА

6.7. Господарське значення морів

Океани і моря — це батьківщина всього живого, це водні шляхи і джерела важливих харчових ресурсів, скарбниці мінеральної сировини і джерела енергії.

Значення океанів як водних шляхів загальновідоме. Мореплавство вважається одним з факторів, що сприяли розвитку міст і цілих країн. Моря здавна були основними, причому дешевими, шляхами сполучення між континентами. Вони сприяли розвитку торгівлі між державами, значно віддаленими одна від одної.

Як джерела харчових ресурсів океани і моря при розумному використанні практично невичерпні. Для порівняння наведемо такі дані: товщина родючого ґрунтового шару суші в середньому 0,5—1 м.; в океанах і морях товщина поверхневої зони, населеної рослинами, становить приблизно 100—200 м.

В океанах знаходиться 43% біомаси всієї планети, рибних ресурсів — біля 200 млн. т. Величезні ресурси молюсків, ракоподібних, водоростей, зоопланктону.

Море — величезне джерело мінеральної сировини. Щороку з морської води видобувають близько 5 млн. т. кухонної солі, приблизно 300 тис. т. магнію, 100 тис. т. брому. З водоростей добувають йод. На шельфі добувають нафту. В морі міститься й багато інших покладів корисних копалин у вигляді різних хімічних речовин, які використовуватимуться в майбутньому. Тепер уже розвідано й почато добування заліза, марганцю, міді, нікелю, кобальту та інших елементів, які залягають на дні океанів у конкреціях. Поклади їх оцінюються в 350 млрд. т. Це справді невичерпні запаси цінних копалин.

Море — величезне джерело енергії. Вона утворюється внаслідок руху води — хвилями й течіями. Її використання тільки починається. Поки що звернуто увагу на припливно-відпливні рухи води. Постійна різниця температур поверхневих і глибинних вод океанів — практично невичерпне джерело енергії. Цю енергію називають гідротермічною. На ній працює перша в світі електростанція, збудована поблизу Абіджана (Берег Слонової Кістки), потужність її 8 тис. кВт. Не почато ще використання енергії морських хвиль і прибоїв, яка складає десятки мільйонів кіловат-годин на рік з 1 км. берегової лінії.

У Світовому океані є важка вода. Її частка становить 1/5600, але цього достатньо, щоб заповнити улоговину Чорного моря. Важкого водню, який і є джерелом термоядерного синтезу, вчені налічують 2,5-1013 т. Лише 1 г. дейтерію, при перетворенні його в реакторі на гелій, вивільнює 100 000 кВт. енергії.

Згідно з конвенцією, державам, береги яких омиваються морями, належать територіальні води шириною до 12 миль. Далі, до 24 миль від берега, — прилегла зона, над якою держава здійснює митний та інший контроль. За нею, до 200 миль, — економічна зона, де встановлено особливий правовий режим. У цій зоні прибережна держава має суверенні права на розвідку, розробку і збереження біологічних та мінеральних ресурсів, а також на інші види економічного використання водних просторів.

Конвенцію з морського права підписало понад 120 країн.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити