Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

6. ГІДРОСФЕРА

6.18. Льодовики

Льодовики — де рухомі природні нагромадження льоду на земній поверхні. Вони утворюються в результаті нагромадження і перетворення твердих атмосферних опадів, головним чином снігу, вище снігової лінії. Снігова лінія, або межа — це висота, на якій річний прихід і витрати твердих опадів однакові, тобто за рік снігу випадає стільки, скільки його тане. Нижче цієї межі снігу протягом року випадає менше, ніж може танути, і тому він не може нагромаджуватися. Вище — через набагато нижчі температури випадання снігу перевищує його танення, і таким чином нагромаджується вічний сніг. Снігова межа в полярних районах сягає до рівня океану, в тропічних піднімається до 5000—6000 м., в екваторіальних дещо знижується.

У льодовику розрізняють область живлення та область стоку (язик льодовика). В області живлення нагромаджується сніг і утворюється лід. В області стоку відбувається його танення і розвантаження механічним шляхом (відриви, обвали, сповзання в море та ін.). Становище нижнього шару льодовика визначається співвідношенням приходу і витрат речовини в ньому, тому край льодовика зміщується, льодовик наступає і відступає.

Льодовики рухаються повільно, в гірських країнах із швидкістю від 20 до 80 см за добу або 100—300 м за рік. У льодових покривах Гренландії та Антарктиди льоди рухаються ще повільніше — від 3 до 30 см за добу.

Льодовики поділяються на материкові і гірські. Материкові льодовики займають 98,5% площі сучасного зледеніння і вкривають сушу незалежно від рельєфу. Вони мають плоско-випуклу форму поверхні, у вигляді куполів або щитів, тому називаються льодовими щитами. Прикладами материкових льодовиків є льодові щити Антарктиди і Гренландії.

Материкові льодовики втрачають лід головним чином, коли обламуються його краї. Вони часто опускаються в море і утворюють льодові гори, або айсберги, які небезпечні для мореплавства.

Гірські льодовики відрізняються від материкових набагато меншими розмірами і різноманітністю форм. Форма льодовика визначається рельєфом. Найбільше долинних гірських льодовиків.

На Землі льодовики займають до 16,1 млн. км2, що складає 11% суші. Найбільша площа зледеніння припадає на полярні широти.

Льодовики — це великі ресурси прісних вод. У них міститься набагато більше води, ніж у ріках та озерах, разом узятих.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити