Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

7. БІОСФЕРА

7.4. Тваринний світ суходолу та океану.

Тваринний світ представлений різними угрупованнями тварин, які називають зооценозами. Зооценози відрізняються від фітоценозів тим, що тваринні організми, за. невеликим винятком (колонії коралів тощо), можуть пересуватися. Через те що тваринні організми мають властивість рухатись, у них ширший діапазон пристосування, тобто більші можливості для виникнення різних видів. Цим, очевидно, пояснюється те, що на Землі видів тварин утроє більше, ніж видів рослин.

Проте здебільшого в природі є глибоко закономірна відповідність між тваринним організмом і середовищем — єдність організму й середовища. Кожний організм пристосований до певного середовища. Кожному зооценозу відповідає певна ділянка, що характеризується більш-менш однорідними умовами існування.

На Землі є багато регіонів різної величини, не схожих між собою ні за природою, ні за тваринним світом, який їх населяє. У зв'язку з цим простори біосфери поділяють на екологічні одиниці — певні частини земної поверхні, що відрізняються одна від одної життєвими умовами і формами тваринного населення.

Є три основні категорії екологічних одиниць: біотопи, біохори і біоцикли.

Біотоп — це перша (найменша) одиниця екологічного поділу середовища. Він являє собою ділянку земної поверхні, однорідну за екологічними особливостями, які й відрізняють її від суміжних ділянок. Біотоп створює основні умови для існування в ньому представників тваринного світу. Прикладами біотопів можуть бути лишайникова тундра бугриста, чагарникова, плямиста; різні типи лісу: хвойний, мішаний, листяний; різні типи пустинь: піщана, глиниста, кам'яниста тощо.

Біохор — друга, вища, екологічна одиниця. Вона об’єднує близькі біотопи, наприклад, усі типи тундри, типи лісу або пустині. Отже, біохор - це тундра, ліс, пустиня і т.д. Звичайно, ліси різних географічних поясів або великих природних районів — це різні біохори (тропічний ліс, тайга тощо).

Біоцикл — це найвища екологічна одиниця, яка об'єднує різні біохори. їх на Землі три: суша, море і внутрішні водойми.

Тваринний світ кожного з біохорів має свої особливості. Так, лісовому біохору відповідають тварини, пристосовані до життя в лісі. В лісі майже немає тварин, які швидко бігають на велику віддаль. У них краще розвинутий слух, ніж зір. Це пояснюється тим, що в лісі менше світла, заважають стовбури дерев і, отже, менша видимість. Багато тварин пристосувалося до життя на деревах. Такі загальні екологічні риси лісових біохорів. Звичайно, тварини, які населяють різні лісові біохори (тропічний ліс, тайгу тощо), мають різні особливості.

У степах і пустинях вітри дмуть без перешкод, немає тіні, мало природних сховищ, незначна й мінлива протягом року кількість опадів і досить різкі коливання температур. Тому там переважають тварини, які можуть швидко бігати, стрибати або закопуватись. Птахи гніздяться на землі, багато різних тварин влаштовують свої житла в землі.

У степах, де багато рослинної їжі, переважають гризуни і різні травоїдні. Тут багато комах і комахоїдних тварин.

У пустинях, де умови життя суворіші, живуть такі тварини, які можуть довго бути без води, або запасають її в організмі, або перебувають у сплячці. Тварини пустинь мають різні пристосування, завдяки яким уникають перегрівання. У тварин відкритих просторів добре розвинутий зір.

В областях, перехідних між закритими (лісовими) і відкритими (степовими) біохорами (савана або лісостеп), тваринний світ характеризується змішаними формами пристосування. Тварини таких відкритих просторів, як тундра, значно відрізняються від тварин степів і пустинь. У тундрі плазунів і земноводних майже немає. їм довелось би більшу частину року перебувати в стані заціпеніння. У більшості тварин тундри чітко виражена сезонність ряду біологічних процесів — розмноження, линяння тощо. Через бідність рослинної їжі птахи на морських узбережжях здебільшого живляться рибою. З цих же самих причин і деякі травоїдні ссавці їдять тваринну їжу. Так, олень, крім ягелю, грибів, ягід, їсть лемінгів, пташині яйця, пташенят, комах.

Тваринний світ океану охарактеризовано в параграфі 6.4.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити