Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


10.1. Предмет фізичної географії України

Предметом фізичної географії України є її природні (фізико-географічні) умови та природні ресурси. Вона вивчає окремі компоненти природних умов (рельєф, геологічну будову, клімат, моря, поверхневі й підземні води, ґрунти, рослинність, тваринний світ), а також природні ресурси (надрові, кліматичні, водні, земельні, рослинні, тваринні). Фізична географія досліджує історію формування природних компонентів, зміну ландшафтів під впливом господарської діяльності, поділ території на природні регіони (країни, зони, краї та ін.). Особлива увага приділяється питанням раціонального використання природних умов і ресурсів, охороні природи, моніторингові довкілля в Україні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити