Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

& Земля на плані та карті

Географічна карта

Географічна карта — це зменшене та узагальнене зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків.

На картах ураховується кулястість (кривизна) земної поверхні, однак перенести опуклу поверхню земної кулі на площину без спотворень неможливо. Для того щоб карта була суцільною і водночас досить точно відображала земну поверхню, використовують картографічні проекції.

Картографічна проекція — це математичний спосіб зображення на площині сферичної поверхні земної кулі. Для створення карт використовують певні допоміжні геометричні фігури.Картографічні спотворення — це порушення геометричних властивостей об’єктів земної поверхні (довжини ліній, кутів, форм і площ) при їх зображенні на карті. Про характер і ступінь спотворень на карті можна скласти уявлення, порівнюючи картографічну сітку з градусною сіткою глобуса.

За характером спотворень картографічні проекції поділяють на рівновеликі, рівнокутні і довільні.

У рівновеликих проекціях дуже спотворюються кути і форми, але масштаби площ усюди однакові. Карти, що виконані у рівновеликих проекціях, використовуються для визначення площ земельних угідь, лісів, держав.

Рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути і форми дрібних об’єктів, але дуже спотворюють площі. Ці карти використовують для прокладання маршрутів суден, літаків тощо.

У довільних проекціях є всі види спотворень, але вони незначні. Серед них виділяється група рівнопроміжних проекцій, які зберігають основний масштаб за одним з основних напрямків (уздовж меридіанів або паралелей).

Класифікація карт допомагає вибрати саме ту карту, яка потрібна для виконання певного завдання, тобто сприяє генералізації.

Генералізація — процес відбору головного, істотного, без зайвих деталей, та його цілеспрямоване узагальнення. За різними ознаками виділяють певні групи карт.


Групи карт


За охопленням території

За масштабом

За змістом

За призначенням

✵ Карти світу чи півкуль

✵ Карти материків і океанів та їхніх частин

✵ Карти держав та їхніх частин

✵ Дрібномасштабні (дрібніші за 1 : 1 000 000)

✵ Середньо-масштабні

(від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000)

✵ Великомасштабні (більше за 1 : 200 000)

✵ • Загальногеографічні (зображені географічні об’єкти, які є предметом вивчення різних географічних наук, наприклад рельєфи, міста, кордони, межі та ін.)

✵ Тематичні (зміст визначається певною темою)

✵ Навчальні

✵ Туристичні

✵ Військові

✵ Інші


Геоінформаційні системи (ГІС) особливі електронні географічні карти — багатошарові зображення, часто тривимірні, з текстовим і звуковим супроводом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити