Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 11. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ

Контрольний тест


1. Укажіть протяжність території України із заходу на схід.

А 1316 км

Б 1136 км

В 893 км

Г 983 км


2. Укажіть державу, з якою України має найкоротший суходільний кордон.

А Росія

Б Словаччина

В Угорщина

Г Молдова


3. Укажіть місто, яке є адміністративним центром Закарпатської області.

А Ужгород

Б Рівне

В Мукачеве

Г Луцьк


4. Визначте місцевий час у пункті Л., якщо в пункті К за місцевим часом у цей момент 11 год 04 хв.

А 10 год 44 хв.

Б 11 год 24 хв.

В 10 год 59 хв.

Г 11 год 09 хв.


5. Установити відповідність.

А Степан Рудницький 1 картограф, укладач багатотомної «Енциклопедії українознавства»

Б Володимир Кубійович 2 автор твору «Опис України»

В Василь Докучаєв 3 основоположник української наукової географії

Г Павло Чубинський 4 етнограф і географ, один з організаторів Південно-Західного відділу Руського географічного товариства у Києві

5 основоположник наукового ґрунтознавства


6. Установити відповідність між країнами сусідами та довжиною їх спільного з Україною кордону.

А Словаччина 1 98 км

Б Росія 2 2063 км

В Польща 3 542, 5 км

Г Білорусь 4 135 км

5 95 км


7. Установіть хронологічну послідовність указаних етапів формування території України.

А утворення Запорозької Січі

Б проголошення УНР

В Київська Русь

Г приєднання Гетьманщини до Росії


8. Виберіть із переліку області, що не мають виходу до державного кордону:

А Харківська

Б Кіровоградська

В Черкаська

Г Київська

Д Тернопільська

Е Одеська


9*. Визначте географічну довготу міста — обласного центру України, якщо різниця між його місцевим часом і місцевим часом Лондона становить 2 год 12 хв.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити