Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Вхідний тест


1. На клімат України найбільше впливають:

А екваторіальні, тропічні та помірні повітряні маси

Б пасати та мусони

В тропічні, помірні та арктичні повітряні маси

Г тропічні морські та континентальні повітряні маси


2. Визначте помилкову характеристику клімату України:

А найбільша кількість сонячної радіації на півдні

Б основна частина України розташована в межах помірного поясу

В абсолютний мінімум температур спостерігався на півночі

Г приходять континентальні помірні повітряні маси із Сибіру


3. Озера лиманного походження є найпоширенішими:

А на Придніпровській височині Б на Поліській низовині

В на Причорноморській низовині Г у Карпатах


4. Фундатором учення про ґрунти вважають:

А В. Вернадського

Б О. Воєйкова

В С. Рудницького

Г В. Докучаєва


5. Установіть відповідність між назвами водосховищ та річками, на яких вони розташовані.

А Кременчуцьке 1 Дунай

Б Ладижинське 2 Сіверський Донець

В Дністровське 3 Дніпро

Г Печенізьке 4 Південний Буг

5 Дністер


6. Установіть відповідність між типами рослинності та ґрунтами, які під ними сформувалися.

А дерново-підзолисті 1 Полісся

Б опідзолені чорноземи 2 Карпати

В звичайні чорноземи 3 Кримські гори

Г коричневі гірські 4 Ліостеп

5 Степ


7. Визначте послідовність зміни ґрунтів на території України з півночі на південь.

А чорноземи

Б дерново-підзолисті

В каштанові

Г темно-сірі опідзолені


8. Виберіть із переліку основні кліматотворчі чинники, що впливають на клімат України:

А кількість сонячної радіації

Б кількість опадів

В циркуляція повітряних мас

Г температурний режим

Д підстильна поверхня

Е коефіцієнт зволоження


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити