Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Внутрішні води

Поширення внутрішніх вод на території України та їх особливості залежать від впливу різних чинників: клімату, рельєфу, геологічної будови, діяльності людини тощо. Поверхневі води України — це її річки, озера, болота, штучні водойми. Разом із підземними водами вони складають водні ресурси України.

В Україні налічується більш як 4 тис. річок завдовжки понад 10 км, із них 117 — понад 100 км. Більшість річок належить до басейнів Чорного та Азовського морів і лише Західний Буг та Сян — до Балтійського басейну. Річки є важливими транспортними шляхами, джерелом одержання електроенергії.У розрахунку на одного жителя водозабезпеченість на заході майже в сім разів вища, ніж на півдні, і в три рази вища, ніж на сході України.

Серед природних водойм значне місце в Україні належить озерам і лиманам. Лиман — це витягнута мілководна затока, що утворюється від затоплення морем пригирлової частини річкової долини або балки. Лимани бувають відкриті, що з’єднані з морем, і закриті — відокремлені від моря. Вони поширені в південно-західній і центральній приморській частинах держави.

На території України налічується близько 20 тис. озер.

Найбільшим за площею є солоне лиманне озеро Сасик, найбільшим прісним озером — Ялпуг.


Типи озер України за походженням улоговин


Тип

Умови утворення

Місце розташування, приклади

Заплавні (озера-стариці)

У старицях і притерасових зниженнях

Повсюди, найчастіше — у долинах річок Полісся

Загатні

Перекриття гірських річок загатами (зсувами, завалами)

Українські Карпати (Синевір)

Лиманні

Опускання суходолу і затоплення морем гирл річок

Лимани Чорного та Азовського морів (Ялпуг, Сасик (Кундук), Кагул, Шагани, Сасик, Катлабух)

Залишкові

Морські затоки, які відокремилися у період підняття узбережжя

Перекопські озера, Саки, Донузлав

Льодовикові

У льодовикових заглибленнях (карах)

Озера Карпат

Вулканічні

У кратерах згаслих вулканів

Озера Закарпаття

Карстові

У заглибинах розчинених водою гірських порід (вапняків, крейди, солей)

Донбас (Слов’янські озера), Кримські гори (Караголь), Шацькі озера


Водосховище — штучна водойма, що утворюється під час спорудження (у долині річки) водопідпірної греблі.

Найбільші водосховища створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське (Запоріжжя) та Каховське.

Найбільшим із них за площею водної поверхні є Кременчуцьке, за об’ємом води — Каховське. Діють також великі водосховища на Дністрі — Дністровське, на Сіверському Дінці — Печенізьке, на Осколі — Червонооскільське та ін.

Для забезпечення водою потреб міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у бідних на воду південних районах України споруджені водопостачальні і зрошувальні канали. Найбільшими зрошувальними системами в Україні є Бортницька (Київська обл.), Каховська (Херсонська і Запорізька області), Краснознам’янська (Херсонська обл.), Нижньодніпровська (Одеська), Приазовська (Донецька і Запорізька області), Інгулецька (Миколаївська обл.), а також системи в зоні каналу Дніпро—Донбас.

Для водопостачання міст використовують також водоводи Дніпро—Донбас—Харків, Дністер—Одеса, Дністер—Чернівці, Дніпро—Західний Донбас, Дніпро—Кіровоград та ін.

В Україні зосереджені значні площі боліт, що становлять 1,2 млн. га, у тому числі торфові — майже 1 млн га. Більшість їх розміщена на Поліссі, особливо на Волинському. В Україні переважають низинні болота та торфовища. Майже половина всіх боліт осушена і переважно використовується як луки і пасовища.

Україна багата на підземні води. У межах платформ розташовані великі артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Причорноморський, Волино-Подільський. Серед підземних вод України багато таких, що мають лікувальні властивості. Ці води наявні практично в усіх регіонах України. На сьогодні розвідано 84 родовища, з яких використовується 35. Саме на їх використанні базуються такі відомі бальнеологічні курорти, як Трускавець і Моршин (Передкарпаття), Хмільник (Вінницька обл.), Саки (Крим), Миргород (Полтавська обл.), Бермінводи (Харківська обл.), Слов’янськ (Донецька обл.).

Україна посідає одне з останніх місць у Європі за забезпеченістю водою на одного жителя та у розрахунку на одиницю площі. Тому нагальною проблемою в Україні є раціональне використання водних ресурсів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити