Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Ґрунти і земельні ресурси


Ґрунт — це особливе природне тіло, яке виникло в результаті складних процесів перетворення поверхневих шарів літосфери та за умови спільної дії води, повітря, живих організмів. Головною властивістю ґрунту є родючість, яка залежить від вмісту гумусу — акумулятивного накопичення перегною, тобто органічних речовин. Фундатором вчення про ґрунти вважають професора В. Докучаєва.

Основними типами ґрунтів в Україні є дерново-підзолисті, сірі і темно-сірі лісові, чорноземи, коричневі, буроземи. У розташуванні типів ґрунтів на території України спостерігається широтна зональність на рівнинах та висотна поясність у горах.

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися на супісках і піщано-глинистих четвертинних відкладеннях, за високого рівня залягання підземних вод, під сосновими і мішаними лісами Українського Полісся.

Сірі і темно-сірі лісові ґрунти сформувалися переважно на лесах і лесоподібних суглинках, за відносно глибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під широколистими лісами Лісостепу.

Чорноземи типові сформувалися на пухких гірських породах — лесах і лесоподібних суглинках, за відносно неглибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під природною рослинністю лучних степів, що була характерною для Лісостепу і північного Степу. Тепер це найбільш розорані ґрунти, де порушені умови природного ґрунтоутворення та спостерігається погіршення стану чорноземів.

Буроземи — це щебенюваті ґрунти, що сформувалися на схилах гір, в умовах достатнього і надмірного зволоження, м’якої зими і прохолодного літа під деревним покривом. В Україні вони мають невелике поширення.

Коричневі ґрунти є характерними для сухих субтропіків Південного берега Криму. Сформувалися в умовах вологої, порівняно теплої зими і сухого, жаркого літа під деревинно-чагарниковою рослинністю гірських схилів.

Ґрунти розрізняються не тільки за будовою ґрунтового профілю, ай за механічним складом і структурою.

Якщо з ґрунту вилучити його органічну складову — гумус, то залишаться різного розміру неорганічні частки — механічна складова ґрунту. За механічним складом ґрунти поділяються на валунні, галечникові, щебенюваті.

Гумус за допомогою кальцію «склеює» частки ґрунту в дрібні грудочки. За їхньою формою виділяють структуру ґрунту: зернисту (чорнозем: діаметр грудок становить 1—10 мм), грудкувату, горіхувату та брилисту.

За хімічними якостями, тобто кислотно-лужною реакцією (рівнем рН), серед ґрунтів розрізняють кислі, слабокислі, нейтральні, слаболужні.

Різні ґрунти мають різну родючість і потребують спеціальних заходів меліорації. Меліорація — це система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими водними і повітряними режимами (ерозією, вимиванням тощо).

Земельні ресурси — вид природних ресурсів суходолу. Це частина земельного фонду, що використовується або може бути використана для конкретних господарських цілей. На території України переважають землі сільськогосподарського призначення (майже 65 %), тобто сільськогосподарські угіддя. Іншу частину земель займають шляхи, населені пункти, ліси тощо.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити