Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Рослинний покрив

Рослинний світ України характеризується великою різноманітністю видового складу. Із 300— 350 тис. видів вищих рослин планети в Україні зростає 25 тис. Це кілька десятків видів дерев (80), кілька сотень видів чагарників (280), до тисячі видів однолітніх трав. Особливе значення мають ендемічні, а також рідкісні й зникаючі види рослин (понад 1000). Ними багаті Кримські гори і Карпати. Природна рослинність збереглася лише на 25 % території України. Господарська діяльність населення призвела до істотних змін рослинного покриву країни. Так, площа лісів скоротилася у п’ять разів і зараз становить трохи більше ніж 14 %. У сучасному рослинному покриві налічується понад 40 культурних видів.

У межах України виділяють такі типи рослинності: ліси, луки, степи, болота. У річках, озерах та морях розвинена водна рослинність.

У рослинному покриві рівнин чітко простежується широтна зональність, а в горах — висотна поясність.

Ліси України займають 9,4 млн. гектарів, а лісистість становить близько 14 %. Найбільше лісів у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях — 31—40 % території, найменше — у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій — 2—3,5 % території.

У лісах України росте 200 деревних та чагарникових видів, зокрема: сосна, дуб, ялина, смерека, бук, ясен, граб, липа, клен, береза, вільха, тополя, верба. Породи дерев співвідносяться таким чином: цінні хвойні — 48 %, твердолисті — 42 %, м’яколисті — 10 %.

У поширенні степової рослинності простежуються такі закономірності: у лісостеповій зоні розвивалися лучні степи, у степовій зоні — різнотравно-типчаково-ковилові степи (на півночі), типчаково-ковилові степи (у середній частині зони), полиново-типчакові (уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів).

Болотна рослинність розвивається в умовах постійного перезволоження. її склад визначається характером живлення боліт. На болотах ростуть мохи, осоки, очерет, лепешняк, хвощ, вільха чорна, верба, береза, сосна тощо.

У 1994 р. була створена Червона книга України. До її першого видання було занесено 151 вид вищих рослин, що передбачає їх охорону. Чимало ендемічних та реліктових рослин охороняються в заповідниках, заказниках, національних парках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити