Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Контрольний тест


1. Визначте, в якому кліматичному поясі розташована більша частина України.

А арктичний

Б субарктичний

В помірний

Г субтропічний


2. Чітка зміна сезонів на території України зумовлена:

А віддаленістю від океанів

Б характером підстилаючої поверхні

В географічною широтою

Г впливом циклонів та антициклонів


3. Укажіть характер течії більшості річок України.

А рівнинні

Б гірські

В бурхливі

Г швидкоплинні


4. Серед ґрунтів України найбільшу родючість мають:

А сірі лісові ґрунти

Б чорноземи

В дерново-підзолисті ґрунти

Г каштанові ґрунти


5. Установіть відповідність між факторами, що впливають на клімат, та їх проявами на території України.

А географічна широта 1 зростання континентальності

Б віддаленість від океанів 2 робить територію відкритою чи закритою для проходження для повітряних мас

В рельєф території 3 визначає кількість сонячної енергії

Г абсолютна висота 4 континентальність клімату зменшується

5 з висотою температура знижується


6. Установіть відповідність між типами рослинності та ґрунтами, які під ними сформувалися.

А хвойні та широколисті ліси 1 буроземи

Б широколисті ліси 2 південні та звичайні чорноземи

В справжні степи 3 опідзолені та типові чорноземи

Г Карпатські гірські ліси 4 дерново-підзолисті

5 сірі лісові


7. Установіть послідовність розташування водосховищ на Дніпрі, починаючи з найпівнічнішого.

А Кременчуцьке

Б Канівське

В Київське

Г Каховське


8. Виберіть із переліку річки, які мають найбільшу довжину в межах України:

А Тиса

Б Дніпро

В Південний Буг

Г Дністер

Д Дунай

Е Прут


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити