Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Вхідний тест


1. Яка одиниця фізико-географічного районування України має назву Східно-Європейська рівнина?

А країна

Б область

В зона

Г край


2. Природні комплекси, які змінені господарською діяльністю людини, називаються:

А порушеними

Б ландшафтними

В природними

Г антропогенними


3. Українські Карпати є частиною фізико-географічної країни:

А Східноєвропейської рівнинної

Б Кримсько-Кавказької гірської

В Альпійсько-Карпатської гірської

Г Західноєвропейської рівнинної


4. Глибинні шари вод Чорного моря насичені:

А сірководнем

Б киснем

В вуглекислим газом

Г азотом


5 . Установити відповідність між типами ландшафтів та їх розташуванням.

А мішано-лісові ландшафти 1 степова зона

Б широколистяні ландшафти 2 на височинах у Західній та північній частині лісостепової зони та Передкарпаття

В лісостепові ландшафти 3 Карпати

Г степові ландшафти 4 Полісся

5 більша частина лісостепової зони


6. Установити відповідність між статусом заповідної території та її назвою.

А біосферний заповідник 1 Медобори

Б природний заповідник 2 Асканія-Нова

В національний парк 3 Київо-Печерська лавра

Г заказник 4 Молочний лиман

5 Шацький


7. Установіть послідовність розташування фізико-географічних областей Поліського краю із заходу на схід.

А Київське Полісся

Б Чернігівське Полісся

В Волинське Полісся

Г Житомирське Полісся


8. Виберіть із переліку області, якими проходить межа між лісостепом і степом:

А Волинська

Б Херсонська

В Львівська

Г Миколаївська

Д Кіровоградська

Е Харківська


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити