Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

Класифікація природних ресурсів. Господарська оцінка природних ресурсів України

Природні ресурси — це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані для виробництва або задоволення потреб людини. Вони поділяються на мінеральні, кліматичні, водні, земельні, біологічні, рекреаційні тощо. Природні ресурси можуть бути вичерпними відновлюваними (родючість ґрунтів, рослини, тварини тощо) та невідновлюваними (корисні копалини), а також невичерпними (сонячна енергія, вітер, припливи, текучі води тощо).

Мінеральні ресурси — це сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, що видобувають з надр Землі і використовують у різних галузях господарства, наприклад паливній промисловості, металургії, хімічній промисловості тощо.

Земельні ресурси — головне багатство України — вид природних ресурсів, що характеризується площею, якістю ґрунтів, кліматичними умовами, гідрологічним режимом, рослинністю тощо.

Лісові ресурси України обмежені. У розрахунку на одного жителя забезпеченість лісовими ресурсами в сім разів менша за середньосвітові показники.

Водними ресурсами Україна забезпечена недостатньо. Головним джерелом прісної води є річки України (Дніпро, Дністер, Південний Буг тощо).

Природні рекреаційні ресурси призначені задовольняти потреби людей в оздоровленні та відпочинку.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити