Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

Природно-заповідний фонд України

Одним з головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є заповідування.

Зараз до складу природно-заповідного фонду України входять: 15 природних заповідників, 4 біосферні заповідники, 12 національних парків, 2292 заказники, 22 ботанічні сади, 11 зоологічних парків, 36 дендрологічних парків та 510 парків — пам’яток садово-паркового мистецтва, 25 регіональних ландшафтних парків, 741 заповідне урочище. У цілому загальна площа природно-заповідного фонду України становить 3,72 % від площі території держави.


Особливості функціонування територій природно-заповідного фонду


Назва

Мета створення

Види діяльності

Природні заповідники

Території або акваторії, які виділені для збереження й охорони типових або унікальних природних комплексів і об’єктів. Кримський, Укр. степовий, Медобори, Розточчя

Науково-дослідні установи, які досліджують природні комплекси і компоненти, природні процеси і явища, є еталонами природи, у їх межах господарська діяльність не проводиться

Біосферні заповідники

Природоохоронні науково-дослідні установи з міжнародним статусом, значні за розміром природні території (акваторії), що суворо охороняються. Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський

Виділяють відповідно до програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» для створення міжнародної мережі територій з особливою охороною, з метою обміну інформацією щодо природи і раціонального вивчення екосистем, зіставлення результатів дослідження аналогічних природних комплексів у різних районах Землі.

Національні природні парки

Збереження, відтворення, раціональне використання природних комплексів і об’єктів, що мають особливу екологічну природоохоронну, історико-культурну, естетичну і освітню цінність. Шацький, Синевірі, Подільські Товтри.

Заповідна, рекреаційна, господарська діяльність з дотриманням загальнодержавних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища

Заказники

Природні території (або акваторії), в яких зберігаються та відтворюються природні комплекси або їх компоненти. Залежно від мети режиму охорони організовують лісові, зоологічні, гідрологічні, геологічні, ландшафтні заказники. о. Зміїний молочний лиман

Ділянки заказників не вилучаються у власників або користувачів, які зобов’язуються дотримуватися вимог щодо їх охорони та збереження

Пам’ятки природи

Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, науково-естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані.

Ділянки заказників не вилучаються у власників або користувачів, які зобов’язуються дотримуватися вимог щодо їх охорони та збереження


Нормалізації взаємодії людини з природою та поліпшенню геоекологічної ситуації в країні допомагає моніторинг довкілля.

Моніторинг довкілля — це система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання. За масштабом територій, на яких здійснюється моніторинг, його поділяють на глобальний, регіональний та місцевий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити