ГЕОГРАФІЯ
Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

Геоекологічні проблеми України та шляхи їх подолання

Геоекологія — наука, яка вивчає вплив навколишнього середовища на сучасні ландшафти й населення певних територій. Геоекологічна ситуація — це характеристика стану природних компонентів і ландшафтів, що змінені під впливом господарської діяльності людини. Геоекологічна ситуація в Україні за багатьма показниками оцінюється як кризова і продовжує погіршуватися в процесі нераціональної господарської діяльності.

Основні заходи щодо покращення геоекологічної ситуації в Україні:

• використання нових, досконаліших технологій на небезпечних для навколишнього середовища підприємствах;

• комплексна переробка сировини (металургійних шлаків, відходів спаленого вугілля тощо), утилізація відходів;

• удосконалення державного законодавства про відповідальність підприємств і приватних осіб за нанесення шкоди будь-якій частині природного середовища;

• використання наукових принципів еколого-ландшафтного землеробства;

• запровадження в навчальних закладах курсу «Раціональне природокористування»;

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити