Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

Природно-заповідний фонд України

Одним з головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є заповідування.

Зараз до складу природно-заповідного фонду України входять: 15 природних заповідників, 4 біосферні заповідники, 12 національних парків, 2292 заказники, 22 ботанічні сади, 11 зоологічних парків, 36 дендрологічних парків та 510 парків — пам’яток садово-паркового мистецтва, 25 регіональних ландшафтних парків, 741 заповідне урочище. У цілому загальна площа природно-заповідного фонду України становить 3,72 % від площі території держави.


Особливості функціонування територій природно-заповідного фонду


Назва

Мета створення

Види діяльності

Природні заповідники

Території або акваторії, які виділені для збереження й охорони типових або унікальних природних комплексів і об’єктів. Кримський, Укр. степовий, Медобори, Розточчя

Науково-дослідні установи, які досліджують природні комплекси і компоненти, природні процеси і явища, є еталонами природи, у їх межах господарська діяльність не проводиться

Біосферні заповідники

Природоохоронні науково-дослідні установи з міжнародним статусом, значні за розміром природні території (акваторії), що суворо охороняються. Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський

Виділяють відповідно до програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» для створення міжнародної мережі територій з особливою охороною, з метою обміну інформацією щодо природи і раціонального вивчення екосистем, зіставлення результатів дослідження аналогічних природних комплексів у різних районах Землі.

Національні природні парки

Збереження, відтворення, раціональне використання природних комплексів і об’єктів, що мають особливу екологічну природоохоронну, історико-культурну, естетичну і освітню цінність. Шацький, Синевірі, Подільські Товтри.

Заповідна, рекреаційна, господарська діяльність з дотриманням загальнодержавних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища

Заказники

Природні території (або акваторії), в яких зберігаються та відтворюються природні комплекси або їх компоненти. Залежно від мети режиму охорони організовують лісові, зоологічні, гідрологічні, геологічні, ландшафтні заказники. о. Зміїний молочний лиман

Ділянки заказників не вилучаються у власників або користувачів, які зобов’язуються дотримуватися вимог щодо їх охорони та збереження

Пам’ятки природи

Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, науково-естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані.

Ділянки заказників не вилучаються у власників або користувачів, які зобов’язуються дотримуватися вимог щодо їх охорони та збереження


Нормалізації взаємодії людини з природою та поліпшенню геоекологічної ситуації в країні допомагає моніторинг довкілля.

Моніторинг довкілля — це система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання. За масштабом територій, на яких здійснюється моніторинг, його поділяють на глобальний, регіональний та місцевий.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити