ГЕОГРАФІЯ
Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

Контрольний тест

 

1. Зона мішаних лісів від загальної площі території України становить:

А 20 %

Б ЗЗ %

В 40 %

Г З0 %

 

2. Будь-яка господарська діяльність не допускається в межах:

А ботанічних садів

Б національних парків

В природних заповідників

Г заказників

 

3. Визначте, в яких умовах сформувалась степова рослинність:

А достатнього ґрунтового й атмосферного зволоження

Б недостатнього ґрунтового й атмосферного зволоження

В надмірного ґрунтового й атмосферного зволоження

Г відсутності ґрунтового й атмосферного зволоження

 

4. Округлі безлісі вершини Карпатських гір називаються:

А полонинами

Б яйлами

В пасмами

Г могилами

 

5. Установити відповідність між одиницями класифікації ландшафтів та фізико-географічного районування.

А клас 1 фізико-географічна зона (природна)

Б тип 2 фізико-географічна характеристика

В підтип З фізико-географічна район

Г вид 4 фізико-географічна провінція

5 фізико-географічна країна

 

6. Установити відповідність між заповідниками та територіями, де вони розташовані.

А Асканія-Нова 1 Лісостепова зона

Б Канівський 2 Карпатська гірська система

В Горгани З Кримська гірська система

Г Карадазький 4 Степова зона

5 Українське Полісся

 

7. Установіть послідовність розташування висотних поясів Карпат від підніжжя до вершини.

А дубово-грабові й дубові ліси

Б ялинові, ялино-ялицеві ліси

В букові, буково-мондринові ліси

Г чагарники з гірської сосни і чорної вільхи

 

8. Виберіть із переліку природоохоронних територій біосферні заповідники:

А Асканія-Нова

Б Чорноморський

В Дунайський

Г Український степовий

Д Медобори

Е Розточчя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити