Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 15. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Вхідний тест

1. Місце за площею, яке посідає Україна в Європі:

А перше

Б друге

В третє

Г четверте


2. Область України, що має вихід до моря:

А Хмельницька

Б Полтавська

В Київська

Г Донецька


3. Процес зростання кількості міст і підвищення їх ролі в житті суспільства називають:

А системою розселення

Б урбанізацією

В субурбанізацією

Г міською агломерацією


4. Укажіть регіон України, де в сучасній національній структурі частка українців є найвищою.

А центральні та східні області

Б південні області

В центральні та західні області

Г північні області


5. Установити відповідність між термінами та їх значеннями.

А природний приріст 1 процес інтенсивного зменшення кількості мешканців країни

Б механічний рух 2 пересування людей з одного місця в інше з постійною або тимчасовою зміною місця проживання

В природний рух 3 зміна чисельності населення шляхом народжуваності і смертності

Г депопуляція 4 різниця між кількістю народжених і померлих

5 наука, що займається вивченням динаміки кількості населення


6. Установити відповідність між народами, що проживають на території України, та районами їх компактного проживання.

А росіяни 1 Схід України, АР Крим

Б білоруси 2 Закарпаття

В угорці 3 Чернівецька, Одеська області

Г румуни 4 Рівненська, Волинська області

5 Вінницька, Хмельницька області


7. Установіть послідовність розташування історико-географічних областей України з півночі на південь.

А Бессарабія

Б Полісся

В Поділля

Г Таврія


8. Виберіть із переліку позитивні риси ЕГП України:

А розташування між країнами, що входять до блоку НАТО. і Росією

Б серед сусідів першого порядку немає високорозвинених країн

В розташована на перетині транспортних магістралей, які з’єднують Європу й Азію

Г має вихід до Чорного й Азовського морів, є країною Чорноморського регіону

Д залежить від постачань деяких видів сировини

Е добросусідські відносини з прикордонними країнами

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити